Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 112 -

Hai Trái Táo Ðầu Mùa

 

Một người nông dân nọ làm việc cho một tiểu vương. Ðể tỏ lòng thuần phục và yêu mến, người nông dân đã lựa hai trái táo tốt nhất trong vụ mùa đầu tiên của mình để tiến đức vua.

Là một nông dân suốt ngày chân lấm tay bùn, cho nên ông không thể nào biết được những cung cách của triều đình. Ðể nguyên quần áo rách rưới, ông bước vào cung điện giữa lúc đang có yến tiệc. Các ông hoàng bà chúa có mặt trong buổi tiếp tân đều bỡ ngỡ khi thấy một người ăn mặc rách rưới cầm hai trái táo trên tay. Sợ mất mặt với quan khách, nhà vua liền ra lệnh tống cổ người nông dân ra khỏi cung điện.

Ðang tiu ngỉu ngồi dưới gốc cây, người nông dân đưa mắt nhìn lên lầu hai của cung điện, ông nghe có tiếng gọi và thấy một cánh tay vẫy chào. Ông nhận ra bóng dáng của hoàng hậu. Bà đến gặp ông và hỏi lý do tại sao ông buồn, sau khi nghe ông giải thích, hoàng hậu mới an ủi ông:

- Ðừng sợ, hãy đi với ta, và ta sẽ đưa ngươi đến thẳng nhà vua.

Hoàng hậu dắt người nông dân vào giữa cung điện và dâng hai trái táo cho nhà vua và nói:

- Xin bệ hạ đón nhận hai trái táo này. Hạ thần nhân danh người nông dân này dâng lên bệ hạ. Ðây là hai trái táo đầu mùa.

Hai trái táo được trưng bày trên một đĩa bạc sang trọng. Dĩ nhiên nhà vua đã hoan hỉ đón nhận món quà. Lòng tràn ngập hân hoan người nông dân ra khỏi cung điện, ông còn nghe tiếng nói vọng theo của hoàng hậu:

- Lần sau nếu nhà ngươi muốn dâng lễ vật cho vua thì hãy để ta làm thế cho.

* * *

Kể câu chuyện ngụ ngôn trên đây, chúng ta không có ý nói đến bộ mặt nghiêm khắc của Thiên Chúa và khoảng cách vô cùng tận giữa Ngài và con người. Thiên Chúa vẫn luôn là Thiên Chúa của Tình Yêu. Và như Chúa Giêsu đã mạc khải: Thiên Chúa là người Cha yêu thương con người như chính con cái của Ngài.

Với câu chuyện trên đây chúng tôi chỉ muốn nêu lên một khía cạnh quan trọng trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Ðó là tình liên đới.

Trong kiểu nói quen thuộc của các Kitô hữu, tình liên đới ấy được gọi là sự thông hiệp hay thông công. Giáo Hội mà Chúa Kitô đã thiết lập là thân thể của Ngài. Trong thân thể ấy có một mối dây nối kết chặt chẽ các chi thể với nhau đến độ sức khỏe hay bệnh tật của người này ít hay nhiều đều ảnh hưởng đến người khác.

Các Kitô hữu thể hiện tình liên đới ấy không chỉ bằng những trợ giúp vật chất hay tinh thần, họ còn cầu nguyện cho nhau nữa.

Người Kitô cũng tin rằng tất cả những người quá cố đều tiếp tục liên đới với những người sống. Họ không những cần sự cầu nguyện của người còn sống, mà còn tiếp tục trợ giúp người còn sống nữa. Sự trợ giúp ấy thường được gọi bằng danh từ chuyên môn là "bầu cử".

Chính vì niềm tin đó mà các Kitô hữu luôn cầu nguyện với Thiên Chúa, nhờ sự cầu nguyện của các vị Thánh. Và trong hàng ngũ các Thánh, Ðức Mẹ chiếm một chỗ ưu việt, bởi Mẹ là Ðấng bầu cử đầy quyền uy trước mặt Thiên Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page