Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 101 -

Nghề Bắt Rắn

(Lòng tham con người)

 

Ðất Vinh Châu bên Trung Quốc vào thời nhà Ðường có giống rắn lạ, mình đen vành trắng, hễ chạm vào cây cỏ, cây cỏ liền chết, cắn người, người cũng không thuốc gì chữa nổi. Nhưng dùng rắn ấy trị các chứng phong rất công hiệu.

Vì thế nhà vua ra lệnh tha thuế cho người dân nào mỗi năm bắt nộp cho vua hai con rắn ấy. Thế là dân địa phương thi nhau bắt rắn. Có gia đình họ Tương đã ba đời hành nghề. Một hôm có người khách lạ sang trọng ghé chơi hỏi chuyện. Người họ Tương than thở:

- Ông nội tôi chết vì nghề này, cha tôi cũng chết vì nghề này. Tôi đây mới làm mười hai năm mà đã mấy lần suýt chết.

Người khách cảm động nói:

- Nếu vậy, để tôi can thiệp với quan trên cho anh bỏ nghề và cứ nộp thuế ruộng như thường.

Người họ Tương chảy nước mắt đáp:

- Ngài có lòng thương, xin đa tạ, nhưng xin miễn can thiệp.

Người khách lấy làm lạ hỏi lý do. Người họ Tương kể:

- Nếu tôi không làm nghề này thì khốn khổ đã lâu. Gia đình tôi ba đời ở đây, hơn 60 năm. Dân làng này mỗi ngày một điêu linh quẫn bách vì chính sách thuế má. Thậm chí không biết bao nhiêu gia đình phải bỏ xóm làng mà đi, và cũng không biết bao nhiêu kẻ chết đường chết chợ. Tôi nhờ làm nghề bắt rắn mà còn sống được. Như thế tôi đâu dám bỏ nghề này.

* * *

Thời nào cũng vậy, lòng ích kỷ, tham lam và tàn bạo của con người vẫn luôn là nguồn gốc của bao nhiêu nỗi thống khổ. Cá lớn nuốt cá bé hầu như đã thành quy luật sống được áp dụng mỗi ngày một tinh vi và khéo léo hơn.

Nhưng xét cho cùng tính ích kỷ và tàn bạo của con người cũng lại có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân ấy chính là sự phản nghịch chống lại Thiên Chúa. Ðược yêu thương và tạo dựng, con người có bổn phận đáp trả Ðấng đã yêu thương mình. Nhưng thay vì đáp trả bằng cuộc sống con thảo với trọn vẹn tấm lòng tri ân và yêu mến, con người đã xóa bỏ Thiên Chúa để đi tìm bản thân mình.

Bội bạc đối với Thiên Chúa, con người cũng đồng thời trở nên ích kỷ, độc ác với tha nhân.

Phũ phàng thay, loài rắn độc giết người kia vẫn chưa đáng sợ bằng lòng dạ con người.

Là hiện thân của tình yêu vĩnh cửu, Chúa Giêsu đến mời gọi con người giao hòa với Thiên Chúa và chung vui xây dựng một thế giới thuận hòa yêu thương.

Trong thế giới ấy không còn cảnh cá lớn nuốt cá bé, con người không còn tìm cách bóc lột nhau nữa. Nhưng ai nấy đều tranh nhau thi hành luật sống mới: "Hãy làm cho người khác điều mình muốn làm cho mình." (Mt 7:12)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page