Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 97 -

Giấc Mơ Hãi Hùng

 

Người ta kể lại giấc mơ khủng khiếp như sau:

"Tôi thấy mình đứng trước một biệt thự nguy nga. Bước vào trong tôi thấy hai hành lang với hai hàng chữ: bên phải dành cho người Công giáo, bên trái dành cho kẻ ngoại đạo.

Theo bảng chỉ dẫn tôi đi theo hành lang bên phải dành cho người Công giáo.

Ði được một lúc, tôi thấy mình đứng trước một ngã rẽ khác. Lần này, tôi đọc thấy bảng chỉ dẫn như sau: "Bên phải dành cho người có đức tin vững mạnh, bên trái dành cho kẻ có đức tin yếu kém". Và tôi lại đi theo bên phải.

Ðến một ngã rẽ khác tôi lại thấy một bảng chỉ dẫn: "Bên phải dành cho những người có lòng bác ái, bên trái dành cho những kẻ ích kỷ". Tôi lại chọn bên phải mà đi.

Cuối cùng tôi gặp một bảng chỉ dẫn: "Bên phải dành cho những ai sống đời thánh thiện, bên trái dành cho những kẻ tội lỗi". Một lần nữa tôi cứ chọn bên phải mà đi. Thì bỗng một cảnh tượng hãi hùng khủng khiếp hiện ra ở cuối hành lang ấy: cảnh hỏa ngục với muôn vàn hình khổ không lời nào tả xiết. Tôi hoảng hốt kêu rú lên và giật mình thức giấc.

Sau một phút, tôi hoàn hồn và tự hỏi: "Phải chăng cuộc đời sống đạo của tôi cũng chỉ là một giấc mơ hãi hùng?"

Câu hỏi trên đây có lẽ cũng có thể được nêu lên trong mỗi người chúng ta.

Thường thì chúng ta cứ chọn bên phải mà đi, chứ mấy ai lại thích đi bên trái. Cái ảo tưởng về sự tốt lành của mình luôn luôn bám sát chúng ta như hình với bóng. Làm cho ta như chìm sâu mãi vào trong một giấc mơ hãi hùng.

"Anh em hãy tỉnh cơn mê, đêm đã tàn ngày đang tới" (Rm 13:12). Lời ấy của Thánh Phaolô muốn thôi thúc chúng ta thành khẩn nhìn lại giá trị đích thực của đời mình.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page