Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 91 -

Tăng Lương

(Nhớ bổn phận của mình)

 

Một giám đốc công ty nọ, sau khi dự khóa tu nghiệp về phương pháp năng động hóa công ty, đã gọi một nhân viên văn phòng của mình lại và bảo:

- Kể từ nay tôi sẽ giao cho anh quyền hoạch định công việc, kiểm soát máy móc và tôi tin chắc rằng với phương pháp mới này chúng ta sẽ tăng năng suất nhiều hơn.

Người nhân viên hỏi:

- Vậy tôi có được tăng lương không?

Ông giám đốc trả lời:

- Không, tiền bạc không liên quan gì đến công việc này. Ðây chỉ là lý thuyết làm việc theo kiểu mới để đạt hiệu quả cao.

Nhân viên lại hỏi:

- Vậy nếu áp dụng phương pháp này mà tăng năng suất sản phẩm thì tôi có được tăng lương không?

Ông chủ đáp:

- Ồ, anh chẳng hiểu tí gì về phương pháp năng động hóa công việc. Anh hãy mang tập sách này về nhà nghiền ngẫm, nó sẽ giải thích cho anh.

Ông chủ giao tập sách cho anh nhân viên rồi đi. Nhưng anh ta chạy theo và hỏi:

- Thế sau khi tôi đọc hết cuốn sách này tôi có được tăng lương không?

* * *

Cho đi để được cho lại, làm việc để được trả công, đó vẫn là nguyên tắc hướng đến mọi hoạt động của con người. Tuy nhiên nếu cứ nhìn vào phần thưởng và sự trả công, lắm lúc con người sẽ quên đi chỗ đứng của mình để rồi trở nên đòi hỏi, yêu sách.

Người nhân viên trong câu chuyện trên đây đã quên mất con người và phận vụ của mình, và anh ta chỉ nhìn thấy đồng tiền. Mỗi công việc anh ta đòi hỏi đều được trả công mà quên mất điều cốt yếu là chu toàn trách nhiệm.

Ðây không phải chỉ là chuyện đời. Chuyện đạo nhiều khi cũng thế. Chúng ta giữ đạo để được mong thưởng công.

Ðạo của chúng ta không được thiết lập trên tương quan giữa chủ và thợ, nhưng trên tương quan tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Giữ đạo là mở rộng cõi lòng đón nhận tình yêu Thiên Chúa trao tặng. Phương thế của Chúa là sống trọn vẹn tình yêu Ngài trong cuộc đời chúng ta.

Một cuộc sống đạo như thế không thể làm cho con người chỉ biết co cụm mình lại để rồi mong được đáp trả, nhưng sẽ mở rộng tâm hồn để sẵn sàng ban phát đi tình yêu thương và lòng quảng đại.

Còn tu sĩ cũng như những người đang theo đuổi làm tông đồ truyền giáo trong tương lai thì sao? Các chủng sinh, đệ tử của các dòng tu phải cố gắng học hỏi, được huấn luyện để trở thành những nhà truyền giáo tông đồ của Chúa mới mong đem những điều mình tin để truyền đạt cho dân Chúa được. Vì điều cốt yếu trong đạo Chúa: mến Chúa yêu người. Ðược nhận lãnh nhưng không thì phải trả lại cho Chúa một cách nhưng không, không tính toán, đòi hỏi tiền bạc hay công lao. Chúa dạy: "Khi làm việc xong của mình hãy nói rằng tôi là đầy tớ vô dụng. Tôi phải làm những việc tôi phải làm." (Lc 17:10).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page