Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 90 -

Hai Ðồng Tiền

(Ðơn sơ ngay thẳng)

 

Một em bé 10 tuổi được mọi người yêu mến vì sự đơn sơ ngay thật của em.

Có lần người ta đưa cho bé 2 đồng tiền, một lớn một nhỏ để em chọn. Em chọn đồng tiền nhỏ. Người ta ngạc nhiên, và thử em nhiều lần, nhưng lần nào em cũng chọn đồng bạc nhỏ.

Có người cho em là khờ dại nên bảo:

- Này, sao em dại thế. Người ta cho sao em không chọn đồng bạc lớn mà lại chọn đồng bạc nhỏ?

Em bé đáp:

- Con dại gì mà lấy đồng bạc lớn. Vì nếu còn tỏ ra mình khôn ngoan thì đâu có ai thử con nữa, làm sao con có tiền hoài.

* * *

Người khôn thật trước mặt Chúa là người không tích trữ cho mình những đồng tiền sẽ bị mối mọt, ten sét làm hư hỏng, nhưng tích trữ của cải thiêng liêng là những việc lành, việc nhân đức, việc bác ái yêu thương.

Những người khôn ở trần gian này bị coi là khờ dại vì họ mắc phải cái tội tham lam. Và tham lam là đầu mối mọi sự dữ. Vì tham lam người ta chèn ép chà đạp và hãm hại lẫn nhau.

Ðiều đó chúng ta cần cảnh giác đề phòng. Có thể chúng ta không giàu. Nhưng không phải vì thế mà đương nhiên không thể mắc tật tham lam. Người nghèo vẫn tham lam được, tham tiền của, tham giàu có, tham danh vọng... Và cái nào cũng đưa tới chỗ hư hỏng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page