Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 86 -

Món Quà Cưới

(Gandhi và người cháu)

 

Khi nghe Bat-Tong, bá tước người Ấn Ðộ loan báo lễ đính hôn của cháu ông là quận công Philip với công chúa Elizabeth, Mahatma Gandhi nói với ông:

- Tôi rất vui mừng khi nghe tin cháu của ngài sắp thành hôn với nữ hoàng tương lai của nước Anh. Tôi ước ao tặng cho họ một món quà cưới. Nhưng như ngài thấy đó, tôi chẳng có gì để tặng họ.

Bá tước Bat-Tong liền đề nghị:

- Dệt là nghề của ông, ông cứ tặng họ sản phẩm do tay ông làm ra.

Gandhi ngồi vào khung cửi, và ông đã dệt được một chiếc khăn trải bàn.

Bat-Tong gửi cho công chúa Elizabeth chiếc khăn với dòng chữ đề tặng như sau: "Ðể tôn nương cất giữ nữ trang của ngai vàng. Bởi vì đây là tác phẩm của người đã từng nói: Người Anh phải ra đi như những người bạn".

* * *

Tình thương thắng hận thù. Yêu thương và tha thứ là dấu hiệu của những con cái Chúa. Lời Người đã dạy: "Người ta cứ dấu đó mà biết các con là môn đệ Thầy". (Ga 13:35)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page