Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 84 -

Chúa Nhậm Lời Ai?

 

Chỉ còn hai người sống sót sau một vụ đắm tàu. Sáng hôm sau hai người này lên được một hòn đảo hoang.

Trước khi bị đắm tàu, họ đã tranh luận với nhau về việc cầu nguyện, nên giờ đây hai người đánh cá với nhau xem ai sẽ được Chúa nhậm lời họ cầu nguyện.

Họ chia đảo nhỏ ra làm hai phần mỗi người chứng cứ một phần đảo để dễ kiểm chứng lời cầu nguyện của ai sẽ được chấp nhận.

Sáng hôm sau người thứ nhất thấy nơi phần đảo của mình có những cây ăn trái nặng trĩu những trái thơm ngon. Còn bên phần đất của người thứ hai thì không có gì cả.

Một tuần lễ sau, người thứ nhất cầu nguyện cho có người nữ nào đó đến để cưới làm vợ vì anh ta cảm thấy cô đơn. Sáng hôm sau, vì có tàu bị đắm gần đấy, và chỉ có một người sống sót dạt vào bờ bên phần đất của anh. Ðó là một người nữ. Thế là người thứ nhất lập gia đình với người nữ ấy và rồi anh xin cho có con cái, nhà cửa. Anh được như ý. Nhưng bên phần đất của người thứ hai thì vẫn chưa thấy có gì cả.

Cuối cùng người thứ nhất cầu nguyện xin cho có tàu đến cứu để đưa anh về đất liền. Anh cũng được toại nguyện, vì vài hôm sau có tàu hàng đi qua ghé vào đảo.

Khi người thứ nhất vui mừng bước lên tàu với vợ con thì bỗng nghe một tiếng lạ từ trời phán xuống:

- Còn người thứ hai kia thì sao? Con bỏ anh ta lại đảo hoang này một mình à?

Người thứ nhất nhanh nhẹn trả lời:

- Thưa ngài, đây là kết quả những lời cầu nguyện của riêng tôi vì tôi đã cầu nguyện. Anh kia cũng cầu nguyện nhưng không được gì cả thì anh ta đành phải chịu vậy chứ sao?

Tiếng từ trời phán tiếp:

- Con lầm rồi. Ta đã nhận lời cầu nguyện của anh ta chứ không phải lời cầu nguyện của con.

Người thứ nhất thắc mắc hỏi lại thì được trả lời:

- Con muốn biết anh ta cầu nguyện thế nào ư? Phải, ngày đêm anh ta đã không ngừng lặp lại với ta rằng: xin Chúa nhậm lời cầu nguyện của anh bạn con.

* * *

Có hai lời cầu nguyện: lời cầu nguyện của những tâm hồn biết nghĩ đến nhu cầu của người khác và lời cầu nguyện của người ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Biết bao lần chúng ta đã đón nhận được muôn vàn ơn Chúa nhờ lời cầu nguyện của những tâm hồn quảng đại. Họ đã hy sinh cuộc sống, hy sinh bản thân, chấp nhận đau khổ để không ngừng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện đầy vị tha, đầy tình thương cho mọi nhu cầu của thế giới cũng như của mỗi người chúng ta.

Tấm gương của những tâm hồn quảng đại ấy cũng mời gọi chúng ta ra khỏi chính mình, mở rộng cõi lòng và dang rộng vòng tay trước mọi nhu cầu của anh chị em đang cần đến cuộc sống hy sinh và lời cầu nguyện của ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page