Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 74 -

Inđira Tầm Ðạo

(Sống đạo, tìm đạo)

 

Inđira đến gặp một đạo sĩ Makia và ngỏ lời:

- Xin ngài hãy chỉ cho tôi một thần linh để tôi tôn thờ và một tôn giáo để sống theo.

Ðạo sĩ Makia liền đưa Inđira đến tòa nhà rộng lớn, nơi đó mỗi một vị thần được dành cho một căn phòng riêng.

Dừng chân đầu tiên trước tượng thần Batđa, đạo sĩ giới thiệu:

- Ðây là vị thần sẽ cất hết mọi đau khổ khỏi thế giới.

Nhưng Inđira lắc đầu và xin được sang phòng khác. Trước vị thần thứ hai, đạo sĩ Makia giới thiệu:

- Ðây là nữ thần Sôpha có bí quyết giúp con người tránh được đau khổ.

Nhưng Inđira cũng lại xin đạo sĩ đưa đi nơi khác. Cuối cùng hai người đến trước một vị thần bị treo trên thập tự giá. Inđira tò mò hỏi:

- Vị thần này là ai mà bị treo trên thập tự như thế?

Ðạo sĩ chậm rãi trả lời:

- Ðây là thần của những người đạo Kitô.

Với chút xúc động lộ trên mặt, Inđira xin đạo sĩ giải thích thêm về những gì cần phải làm để trở thành đồ đệ của Ðấng chịu treo trên thập giá. Ðạo sĩ ngạc nhiên hỏi:

- Này anh Inđira, anh làm tôi thắc mắc. Hai vị thần anh gặp lúc trước, một đề nghị cất hết mọi đau khổ, một đề nghị giúp tránh sự đau khổ, thế mà anh không thích vị nào cả. Tại sao anh lại thích và muốn làm đồ đệ của Vị chết nhục nhã trên thập tự như thế?

Inđira giải thích:

- Hứa làm mất đi sự đau khổ trên trần gian này là hứa suông. Người ta không thể nào cất đi được những đau khổ. Và dạy con người tránh đau khổ là dạy con người sống thấp hèn, và người ta cũng không thể nào tránh được đau khổ. Nhưng nhìn vào vị thần của người Kitô chấp nhận đau khổ trên thập tự, tôi hiểu được ý nghĩa của đau khổ và chấp nhận nó. Rồi một khi người ta hiểu và chấp nhận đau khổ thì niềm tin và an hòa sẽ trổ sinh trên thế giới này. Ðó là lý do tôi bị thu hút bởi Ðấng chịu treo trên thập giá kia, và muốn làm đồ đệ của Ngài. Vậy xin đạo sĩ đưa tôi đến nơi người Kitô sống để được trở thành người Kitô.

Ðạo sĩ dẫn Inđira đến nhà thờ những người Công Giáo để xin lãnh nhận bí tích rửa tội.

Khi vừa bước vào làng thì hai người đã nhìn thấy những cảnh không tốt đẹp. Nơi đây một nhóm người cãi lộn. Nơi khác có những kẻ như đang sắp đánh giết nhau. Nơi khác nữa thì nghe vẳng lại những lời nói tục tĩu vô lễ. Bảng ghi "Coi chừng bị móc túi" được dán nơi công cộng.

Inđira hỏi đạo sĩ:

- Ðây là đâu?

Ðạo sĩ trả lời:

- Thôi, chúng ta hãy đi nơi khác. Tôi mộ mến và tin vào Ðấng đã chịu đóng đinh trên thập giá. Nhưng tôi không muốn trở thành người Kitô nữa.

Chúa Giêsu dạy: "Chúng con sẽ làm chứng về Thầy" (Lc 24:48; Cv 1:8). Ðời sống đạo của tôi hôm nay là một chứng từ hay một phản chứng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page