Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 37 -

Mua Loại Chân Lý Nào?

 

Nhà tu đức học nổi tiếng của Ấn Ðộ có làm một bài thơ với nội dung sau đây:

Một hôm lang thang trên phố, tôi bỗng thấy một cửa hiệu với hàng chữ này: "Tại đây có bán chân lý". Tò mò, tôi bước vào cửa tiệm, cô bán hàng niềm nở tiếp tôi và hỏi: "Ông muốn mua loại chân lý nào? Chân lý từng phần hay chân lý toàn diện?" Tôi cho cô biết dĩ nhiên tôi đang đi tìm thứ chân lý toàn diện, thứ chân lý không pha trộn giả dối, thứ chân lý mà lý trí tôi phải đầu hàng vô điều kiện. Tôi muốn có chân lý đơn thuần và toàn diện.

Cô bán hàng nhìn tôi lắc đầu rồi chỉ ra một cửa tiệm khác, nơi có bán thứ chân lý tôi đang đi tìm.

Qua tới tiệm bên cạnh, sau khi nói rõ loại chân lý tôi muốn mua, người đàn ông đứng bán hàng nhìn tôi với tất cả nỗi lòng thương cảm, ông chỉ cho tôi xem giá biểu của món hàng mà tôi muốn mua, rồi nói với tôi bằng một giọng đầy ái ngại: "Thưa ông, giá của món hàng rất cao". Ðã cương quyết mua cho bằng được chân lý toàn diện, tôi liền hỏi: "Giá bao nhiêu, xin cho tôi biết". Người bán hàng trả lời: "Nếu ông mua thứ chân lý này, ông phải trả bằng cả cuộc sống của ông".

Tôi ra khỏi cửa tiệm, lòng buồn rười rượi. Tôi cứ nghĩ rằng tôi có thể mua chân lý toàn diện bằng một giá rẻ mạt. Thì ra tôi chưa sẵn sàng để đón nhận chân lý. Tôi vẫn chưa muốn cho đi cuộc sống của tôi. Tôi vẫn còn bám chặt vào những xác tín riêng của tôi.

* * *

Bài thơ ngụ ngôn trên đây hẳn muốn nói lên thái độ của nhiều người trong chính chúng ta đối với Ðấng tự xưng "là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống" (Ga 14:6). Chúng ta chưa tin tưởng đầy đủ và sống trọn vẹn cho Ngài.

Là chân lý nhập thể, Chúa Giêsu đòi hỏi nơi con người một sự gắn kết tuyệt đối. Bởi vì chỉ trong Ngài, con người mới có thể biết được Mầu nhiệm về Thiên Chúa và về con người.

Là con đường duy nhất, Chúa Giêsu đòi hỏi nơi con người một niềm tin tuyệt đối. Bởi vì chỉ nơi Ngài, con người mới có thể tìm cứu cánh của mình.

Là sự sống đích thực, Chúa Giêsu đòi hỏi nơi con người một tình yêu không chia sẻ. Bởi vì chỉ trong Ngài, con người mới tìm được sự sống, niềm hạnh phúc đích thực.

Ðược tạo dựng cho Thiên Chúa, và vốn khao khát chân lý, tình yêu và hạnh phúc, thế nhưng con người lại lầm lạc và khốn khổ. Chinh phục được vũ trụ, nhưng con người vẫn còn lạc lối, chưa biết đường về cõi sống. Có tiền rừng bạc bể, nhưng con người vẫn không mua được niềm hạnh phúc đích thực.

Con người khao khát chân lý toàn diện, nhưng khi phải đón nhận chân lý ấy, con người lại chùn bước vì không muốn chấp nhận những đòi hỏi của chân lý. Chân lý không phải chỉ để tin nhưng còn để sống và để thực thi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page