Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 14 -

Chôn Người Sống

 

Một người Do Thái nọ qua đời. Sau khi đã khám nghiệm, các bác sĩ xác nhận người đó đã thực sự chết theo đúng ý nghĩa của y học và đã cấp giấy chứng tử để chôn cất.

Giữa lúc đang chuẩn bị hạ huyệt, người ta nghe có tiếng kêu trong quan tài. Mở nắp quan tài ra, mọi người rất ngạc nhiên khi thấy kẻ chết đã sống lại.

Thế nhưng vị giáo trưởng chủ trì tang lễ ra hiệu cho mọi người thinh lặng rồi nói với kẻ chết sống lại như sau:

- Chúng tôi không biết rõ ông đang sống hay chết. Nhưng theo giấy chứng thực của bác sĩ ông quả thực là đã chết. Vậy chúng tôi cứ thi hành theo đúng nhận định của các bác sĩ.

Nói xong ông truyền lệnh cho ban lễ tang đóng nắp quan tài lại và tiếp tục nghi thức an táng.

Có lẽ tác giả của câu chuyện vui trên đây muốn chế giễu tính cứng nhắc và máy móc của con người khi tuân giữ các lề luật tôn giáo cũng như khi cư xử với nhau.

Thời Chúa Giêsu, những người biệt phái cũng có thái độ như thế đối với lề luật. Họ tuân giữ lề luật như những thây chết. Họ trung thành tuân giữ các lề luật đến nỗi hy sinh cả con người.

Chúa Giêsu tuyên bố Ngài đến để kiện toàn lề luật (Mt 5:17),. Ngài chữa bệnh và làm phúc cho con người trong ngày hưu lễ. Ngài đến với mọi tội nhân.

Qua thái độ ấy, Chúa Giêsu muốn nêu bật rằng cái cốt lõi của lề luật, cái tinh thần đích thực của lề luật là tình yêu thương. Không có tình yêu thương thì luật lệ chỉ là những thây chết mà thôi.

Thái độ máy móc và tinh thần nô lệ của người biệt phái khiến cho họ có một cái nhìn sai lạc về Thiên Chúa. Dưới mắt của họ, Thiên Chúa chỉ là một vị thần, so đo tính toán và luôn rình rập con người. Vô tình, họ áp dụng cái lẽ công bằng hẹp hòi của con người cho Thiên Chúa. Họ thường nghĩ đến Thiên Chúa Như một quan tòa thưởng phạt theo tâm trạng và thái độ của con người.

Chúa Giêsu muốn đánh đổi quan niệm ấy bằng cách đến với những người thu thuế, tội lỗi, gái điếm. Qua thái độ này, Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho con người thấy được bộ mặt yêu thương, nhân từ, tha thứ của Thiên Chúa.

Tình thương ấy vượt qua mọi thứ cân lường, tính toán theo lẽ công bình của con người.

Thiên Chúa yêu thương con người, đó là chân lý nền tảng trong đạo chúng ta. Tình yêu ấy vượt xa mọi tính toán, đo lường và chờ đợi của con người.

Ngài mời gọi chúng ta đi vào tình yêu của Ngài với trọn niềm tin tưởng phó thác. Ngài mời gọi chúng ta luôn thức tỉnh đón nhận tình yêu của Ngài biểu lộ bằng muôn ngàn cách thế mà con người không mấy khi ngờ được.

Ngài cũng mời gọi con người chia sẻ tình thương ấy bằng tất cả lòng quảng đại, cảm thông của mình đối với anh chị em chúng ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page