Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 5 -

Vị Quốc Vương Liêm Chính

 

Vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19, các dân tộc thuộc vùng núi Caucase, ở phía nam nước Nga, được cai trị bởi một quốc vương Hồi Giáo nổi tiếng là thanh liêm chính trực. Ưu tiên hàng đầu trong việc chấn hưng đất nước của ông là quét sạch mọi tham nhũng, hối lộ.

Ông ban hành một sắc lệnh, theo đó thì tất cả những ai bị bắt quả tang phạm tội tham nhũng và hối lộ sẽ bị đánh 50 roi trước mặt công chúng.

Ðiều không may xảy ra cho ông là người đầu tiên bị bắt quả tang phạm tội này lại chính là mẹ ông. Sự kiện này làm cho ông đau đớn vô cùng. Không có một luật trừ hay châm chước nào cho sắc lệnh mà chính ông ban hành.

Liên tiếp ba ngày liền nhà vua giam mình trong lều của ông, sang ngày thứ tư ông xuất hiện trước công chúng cùng với thân mẫu. Ông ra lệnh cho hai binh sĩ trói tay mẹ ông và bắt đầu xử lý theo qui luật.

Thế nhưng khi chiếc roi đầu tiên quất xuống trên người mẹ ông thì nhà vua chạy đến bên cạnh bà. Ông mở trói cho bà. Rồi ra lệnh cho hai binh sĩ trói tay ông, lột áo ông ra và bắt đầu cuộc đánh roi. Ðúng 50 roi đã quất xuống trên thân mình nhà vua.

Với thân thể rướm máu và khuôn mặt nhợt nhạt, nhà vua quay về phía dân chúng và nói:

- Bây giờ thì các ngươi có thể ra về. Luật đã được thi hành. Máu của vua các người đã chảy ra để đền bù cho tội ác này.

Kể từ ngày đó, trong vương quốc người ta không còn bao giờ nghe nói đến tội tham nhũng, hối lộ nữa.

Hình ảnh của ông vua trên đây có thể giúp chúng ta hiểu được phần nào điều mà Giáo Hội gọi là mầu nhiệm nhập thể cứu độ.

Chúa Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa hóa thân làm người để cứu độ con người. Cũng như vị quốc vương Hồi Giáo trên đây đã chịu đòn thay cho mẹ và diệt trừ tham nhũng, hối lộ khỏi đất nước, Thiên Chúa đã mang lấy thân phận con người, trải qua tất cả những cảnh huống của con người, kể cả cái chết nhục nhã trên thập giá để cứu độ con người.

Thiên Chúa là Ðấng Cứu Ðộ. Ðó là tước hiệu quen thuộc nhất mà Thiên Chúa đã bày tỏ cho dân Do Thái. Biến cố quan trọng nhất, qua đó người Do Thái nhận ra Thiên Chúa là Ðấng Cứu Ðộ của mình, chính là cuộc giải phóng cha ông họ khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Biến cố ấy cũng được người Do Thái xem như là một hình ảnh tiên báo một cuộc giải phóng chung cục mà Thiên Chúa sẽ thực hiện.

Qua tiếng nói của không biết bao nhiêu trung gian thường được gọi là ngôn sứ, Thiên Chúa luôn hướng niềm hy vọng của người Do Thái đến cuộc giải phóng chung cục ấy. Và Chúa Giêsu đã đến thực hiện cuộc giải phóng đó, cuộc giải phóng không chỉ dành riêng cho người Do Thái, mà còn cho toàn thể nhân loại nữa.

Tên Giêsu của Ngài trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa Cứu Ðộ. Duy chỉ một mình Ngài, Ðấng vừa là Thiên Chúa, vừa là con người, mới có thể cứu độ con người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page