Người này là ai vậy?

Theo Bản dịch của Gs. Nguyễn Ðăng Trúc - Lm. Vũ Thành

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

"Người này là ai vậy?"

Ngài đi qua mọi thành phố, làng mạc rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Nhóm mười hai cũng ở với Ngài và một số phụ nữ mà Ngài đã chữa cho khỏi tà thần hay bệnh tật: Maria gọi là Mađalêna đã được trừ khỏi bảy quỉ dữ, Gioanna, vợ ông Chuza, người quản lý của vua Hêrôđê, Susanna và nhiều bà khác giúp Ngài bằng tiền bạc của mình.

(Lc 8,1-3)

Một ngày kia, Chúa Giêsu bước xuống thuyền cùng với các môn đệ, và nói với họ:

"Nào chúng ta đi sang phía bên kia bờ hồ".

Họ ra khơi. Khi họ căng buồm thì Ngài ngủ thiếp đi. Bão tố dấy lên. Thuyền bắt đầu đầy nước, và những người trên thuyền thấy mình lâm nguy. Họ đến gần Chúa Giêsu đánh thức Ngài dậy và nói:

"Thưa Thầy, thưa Thầy, chúng ta chết mất!"

Chúa Giêsu thức dậy, đe dọa gió và sóng gầm. Hồ yên lặng trở lại. Bấy giờ Ngài nói với các ông:

"Ðức tin của chúng con ở đâu?"

Và họ phần vì sợ hãi phần vì ngạc nhiền, nói với nhau:

"Ngài là ai mà truyền lệnh cho sóng gió phải vâng phục?"

(Lc 8,22-25)

Khi Chúa Giêsu trở về bờ bên này, dân chúng vui mừng đợi đón tiếp Ngài. Lúc đó, có một người tên là Giairô; ông là người coi hội đường tại địa phương này, tiến đến và sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu van nài Ngài đến nhà ông ta, vì đứa con gái duy nhất mới mười hai tuổi sắp chết.

Nhưng liền đó có một người từ nhà ông coi hội đường chạy lại nói:

"Con ông đã chết rồi. Ðừng phiền đến Thầy làm gì nữa".

Chúa Giêsu nghe được điều này, thì nói với người cha của cô gái:

"Ðừng sợ; hãy tin và cô bé sẽ được cứu chữa".

Khi Ngài bước vào trong nhà chỉ cho Phêrô, Gioan và Giacôbê đi theo cùng với cha mẹ của cô gái. tất cả họ đang khóc lóc than van. Chúa Giêsu bảo họ:

"Ðừng khóc! Cô bé không chết đâu mà chỉ ngủ thôi".

Nhưng họ nhạo Ngài vì họ biết là cô bé đã chết.

Lúc ấy Chúa Giêsu cầm lấy tay cô gái và gọi lớn tiếng:

"Hỡi cô bé, hãy chỗi dậy!"

Cô bé sống lại và đứng dậy. Chúa Giêsu bảo họ cho cô ăn. Cha mẹ cô rất ngạc nhiên. Nhưng Ngài truyền lệnh cho họ không được nói cho ai điều vừa mới xảy ra.

(Lc 8,40-42a; 49-56)

Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về một thành gọi là Bêsaida. Nhưng khi dân chúng hay biết được, họ liền đến theo. Chúa Giêsu đón tiếp họ và nói với họ về Nước Thiên Chúa, và chữa lành những người có bệnh.

Lúc ấy vào khoảng xế chiều và nhóm mười hai đến gần Ngài thưa:

"Xin để dân chúng đi về; họ có thể vào các làng các trại ở gần đây để tìm nơi trú, bởi vì chúng ta đang ở một vùng hoang vắng".

Chúa Giêsu nói:

"Chính các con hãy cho họ của ăn".

Các ông thưa lại:

"Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá. Chúng con phải đi mua thức ăn cho bấy nhiêu người này sao?"

Lúc ấy có khoảng năm ngàn người.

Nhưng ngài nói với các môn đệ:

"Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm năm mươi người".

Họ làm như thế và bảo mọi người ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, làm phép bánh và cá rồi bẻ và trao cho các môn đệ để phân phát cho đám đông. Tất cả đã ăn no nê. Người ta thu các mẩu bánh còn lại được mười hai rổ đầy.

(Lc 9,10b-17)

Khi Chúa Giêsu đến miền Cêsarêa Philippi, Ngài hỏi các môn đệ:

"Dân chúng trả lời thế nào về thắc mắc này: Con Người là ai?"

Và họ trả lời:

"Người thì nói là Gioan Tẩy Giả; người nói là Elia, và những người khác nói là Giêrêmia hoặc một trong các ngôn sứ".

Rồi Chúa hỏi họ:

"Còn chúng con, chúng con nói Ta là ai?"

Lúc ấy Simon Phêrô nói lớn tiếng:

"Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".

Bấy giờ Chúa Giêsu đáp:

"Simon, con Giona, con là người có phúc, bởi vì không phải tự con mà biết việc này, nhưng Cha Ta trên trời. Và Ta cũng cho con hay rằng: con là Phêrô (nghĩa là đá) và trên đá này Ta sẽ xây dựng Giáo Hội của Ta, và cửa hỏa ngục không bao giờ có thể chống được. Ta sẽ cho con các chìa khóa Nước Trời: bất cứ cái gì con cầm buộc dưới đất cũng bị cầm buộc trên trời và bất cứ cái gì con cởi mở dưới đất cũng được cởi mở trên trời".

Rồi Chúa ra lệnh cho các môn đệ không được nói với ai Ngài là Ðấng Thiên Sai.

(Mt 16,13-20)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page