Ta sẽ làm cho con
thành một dân tộc lớn

Theo Bản dịch của Gs. Nguyễn Ðăng Trúc - Lm. Vũ Thành

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

"Ta sẽ làm cho con thành một dân tộc lớn"

Vua Salômông làm vua trị vì khắp nước Israel.

Salômông có mười hai quan thống đốc cai quản toàn vùng đất Israel, cung cấp thực phẩm cho nhà vua và quần thần; mỗi vị quan chia phiên mỗi tháng trong năm cung cấp các thứ cần thiết cho triều đình.

Salômông trị vì trên tất cả các xứ từ sông Ôphát đến các vùng đất của Philixitin và còn đến biên giới Ai Cập. Tất cả các dân đó đều phải trả thuế và phục tùng vua.

Salômông và triều đình hằng ngày cần các thức ăn như sau: 30 kiện bột xay thô, và 60 kiện xay thật mịn, 10 con bò thật béo, 20 bò tơ, 100 con cừu không kể đến nai, mang, hươu và gà vịt.

Salômông có 4,000 căn nhà để xe và 12,000 ngựa. Những quản lý, thay nhau mỗi người một tháng công tác, phải cung ứng đầy đủ thức ăn cho Salômông và quần thần cũng được mời vào bàn với vua, không được để thiếu một món gì. Họ luân phiên lo cho ngựa và loài vật kéo xe đầy đủ lúa mạch và rơm khô.

(1 CV 4,1-7; 5,1 - 3,6-8)

Hằng năm phải nạp cho vua Salômông 20 tấn vàng, không kể vàng đánh vào các hàng hóa và các thương gia, các vị vua thuộc xứ Á Rập và tất cả những quan thống đốc trong xứ.

Vua Salômông cho đúc 200 cái thuẫn mạ vàng. Ông ra lệnh làm một cái ngôi lớn bằng ngà mạ vàng ròng. Ngôi đó có sáu bậc và chỗ dựa lưng uốn vòng tròn. Hai bên bệ có tay cầm để vịn, mỗi bên kê hai con sư tử điêu khắc. Mười hai sư tử khác, đặt trên các bậc, mỗi bên sáu con. Không có vương quốc nào đã làm được thế. Các chén bát của vua Salômông làm bằng vàng cũng như các ghế bàn trong điện, được gọi là "Rừng Libăng".

Vua Salômông vượt trên các vị vua về giàu sang và khôn ngoan. Ông qui tập 1,400 xe và 12,000 ngựa. Ngựa của Salômông thuộc giống Cilixia. Người ta đặt đóng xe từ Ai Cập với giá 600 nén bạc, và mua một con ngựa với giá 150 nén.

(1 CV 10,14...29)

Abraham thuộc về dân của người Do Thái. Ông cư ngụ ở xứ nằm giữa hai con sông lớn Tigrơ và Ơphát; ông có những đàn cừu và dê, lạc đà và lừa.

Ông có nhiều người giúp việc nhà. Vợ ông là Sara. Cháu là Lót, con trai của người anh quá cố, sống chung với ông. Tất cả đều cư ngụ chung một lều.

Tại Haran, Chúa phán cùng Abraham:

"Hãy bỏ xứ, gia đình và căn nhà của tổ tiên ngươi
và đi đến một xứ mà ta sẽ chỉ cho con.
Ta sẽ làm cho con thành một dân tộc cao cả,
Ta sẽ chúc lành cho con,
Ta sẽ làm cho danh của con được rạng rỡ
và con sẽ là nguồn của sự chúc lành.
Ta sẽ chúc phúc cho ai chúc phúc cho con,
và sẽ nguyền rủa người nào nguyền rủa con;
Mọi nhà trên trái đất
sẽ được chúc phúc từ nơi con".

Abraham đã ra đi như Chúa đã dạy ông. Lót cùng đi với ông. Họ đến xứ Canaan và đi vào đó. Họ đi xuyên tới xứ Sikem, nơi có cây sồi Môrê. Bấy giờ trong xứ có dân Canaan cư ngụ. Chúa hiện ra với Abraham và phán:

"Ta sẽ ban cho con cháu con xứ này".

Và Abraham dựng ở đó một đền thờ kính Thiên Chúa Ðấng đã hiện ra với ông. Khởi từ đó ông lại đi đến miền tây dảy núi nằm về phía đông vùng Bêten. Ông dựng một đền thờ kính Thiên Chúa và ca tụng Ngài.

(ST 12,1-8)

Sau đó, lời Chúa nói với Abraham trong một thị kiến:

"Abraham, con đừng sợ, Ta là thuẫn đỡ cho con, phần thưởng dành cho con sẽ rất lớn".

Abraham trả lời:

"Lạy Chúa, lạy Chúa, Chúa sẽ ban cho con điều gì? Con sắp chết mà không có con, và kẻ thừa kế gia đình con sẽ là Êlidê xứ Ðamát. Chúa đã không cho con đứa nào cả, và vì thế kẻ thừa kế con chỉ là một gia nhân".

Bấy giờ Chúa nói với ông:

"Người đó không phải là thừa kế của con, nhưng kẻ thừa kế sẽ là một đứa con của con".

Ðoạn Chúa dẫn ông ra ngoài và nói:

"Hãy nhìn lên trời và đếm các vì sao, nếu con có thể đếm được việc đó... đấy hậu duệ của con sẽ nhiều như thế".

Abraham tin vào Chúa, Ðấng đã đoái đến ông vì đức tin của ông.

(ST 15,1-6)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page