Danh Tiếng Ngài
Ðồn Ra Khắp Vùng

Theo Bản dịch của Gs. Nguyễn Ðăng Trúc - Lm. Vũ Thành

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Danh tiếng Ngài đồn ra khắp vùng

Ðược đầy tràn Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu rời Giođan và trải qua bốn mươi ngày ở trong hoang vắng.

Với quyền năng của Thánh Thần, Chúa Giêsu trở về Galilê, và danh tiếng Ngài lan rộng khắp cả vùng. Ngài giảng dậy trong các hội đường và mọi người ca ngợi Ngài.

(Lc 4:1,14,15)

Chúa Giêsu đến Nagiaret nơi Ngài đã lớn lên. Vào ngày Sabat Ngài vào hội đường như mọi khi. Ngài đứng dậy để đọc Kinh Thánh và người ta trao cho Ngài cuốn sứ ngôn Isaia. Ngài mở trục sách ra và gặp ngay đoạn này:

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi.
Ngài đã chọn tôi để đem tin mừng cho người nghèo,
đã sai tôi loan báo tự do cho người tù đầy,
và ánh sáng cho người mù;
giải thoát cho người bị áp bức,
và công bố năm khoan hồng của Thiên Chúa".

Ngài cuộn trục sách lại, trao cho người giúp lễ và ngồi xuống. Mọi cặp mắt trong hội đường nhìn vào Ngài. Ngài bắt đầu nói:

"Hôm nay bản văn Kinh Thánh được thể hiện ngay trước mắt các người".

Mọi người thán phục Chúa Giêsu và người ta ngạc nhiên về lời tuyên bố của Ngài.

Họ nói:

"Người này không phải là con trai của Ông Giuse sao?".

Ngài đáp lại:

"Chắc chắn các người sẽ nhắc lại câu ngạn ngữ: bác sĩ hãy chữa chính mình! Và bảo tôi: chúng tôi đã hay những gì ông làm tại Caphanaum, vậy ông hãy làm những việc lạ lùng như thế ở đây đi !".

Và Ngài tiếp:

"Tôi bảo cho các người, chưa có vị ngôn sứ nào được đón tiếp tại quê mình. Hãy nhớ rằng: nhiều bà goá trong Israel dưới thời Elia khi hạn hán kéo dài ba năm và sáu tháng, và cơn đói kém lan tràn khắp miền. Thế mà Elia đã không được sai đến với một người nào trong họ, nhưng được sai đến với bà goá ở Sarepta, xứ Siđôn. Dưới thời ngôn sứ Elisa, có nhiều người phong hủi trong Israel, nhưng không có người nào được chữa lành, ngoại trừ Naaman, người Syria".

Khi họ nghe những lời này, mọi người trong hội đường nổi giận. Họ đứng bật dậy và lôi Ngài ra ngoài thành, họ đem Ngài lên sườn đồi với ý định xô người xuống vực. Nhưng Chúa Giêsu đã lẩn qua giữa đám đông và đi khỏi.

(Lc 4:16-30)

Chúa Giêsu đang đứng bên cạnh hồ Gênêgiarét, có đám đông chen chúc nhau nghe lời Ngài. Ngài thấy có hai chiếc thuyền ở gần bờ. Các người đánh cá đã ra khỏi thuyền đang giặt lưới. Chúa Giêsu xuống một thuyền, đó là thuyền của ông Simon, rồi Ngài xin ông chèo thuyền ra xa khỏi bờ. Ngài ngồi xuống và giảng dạy đám đông.

Sau bài giảng, Ngài nói với Simon:

"Hãy đưa thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá".

Simon đáp lại:

"Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được chi. Nhưng nếu Thầy đã nói vậy, tôi sẽ thả lưới".

Họ đã làm theo lời dạy, và bắt được số lượng cá thật nhiều đến gần rách lưới. Họ ra hiệu kêu các bạn ở thuyền khác lại giúp. Các bạn tới và họ bắt cá bỏ đầy thuyền đến gần chìm.

Simon thấy vậy vội quì xuống trước mặt Chúa Giêsu và nói:

"Xin hãy xa tôi vì tôi là người tội lỗi!"

Ông và các bạn hoang mang vì mẻ cá vừa bắt được. Hai ông Giacôbê, và Gioan con ông Giêbêđê là người cùng làm với Simon cũng thế. Chúa Giêsu nói với Simon:

"Ðừng sợ, từ nay về sau ông sẽ là kẻ bắt tâm hồn người ta".

Họ mang thuyền vào bờ, bỏ mọi sự và theo Ngài.

Danh tiếng Ngài được truyền tụng, và những đám đông tuôn đến nghe lời Ngài và xin Ngài chữa bệnh.

(Lc 5,1-11,15)

Một hôm khi Ngài đang giảng, có những người Pharisiêu và luật sĩ đến từ các làng thuộc Galilê, Giuđêa và Giêrusalem ở giữa đám thính giả. Quyền năng của Thiên Chúa cho phép Ngài chữa lành bệnh tật. Vì thế có mấy người khiêng đến một người tê liệt, họ tìm cách mang vào và đặt ngay trước mặt Chúa. Nhưng họ không thể làm được vì kẹt đám đông. Họ liền lên chỗ mái nhà phẳng mở ngói và thòng người bệnh nằm trên chiếc ghế nằm xuống giữa đám đông trước mặt Chúa Giêsu.

Nhìn thấy đức tin của họ, Chúa nói:

"Tội của bạn đã được tha".

Người Pharisiêu và luật sĩ bắt đầu ngẫm nghĩ:

"Người này là ai mà dám nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngoại trừ một mình Thiên Chúa?".

Nhưng Chúa Giêsu biết được ý nghĩ của họ, nên Ngài lên tiếng:

"Các ông đang nghĩ gì vậy? Hai việc này, việc nào dễ hơn: tội của ông đã được tha hay đứng dậy mà đi? Nhưng để cho các ông hay rằng Con Người có thẩm quyền tha tội dưới đất, Ta bảo người này, hãy đứng dậy, vác ghế nằm mà về nhà".

Lập tức người đó đứng dậy, vác ghế nằm và đi về nhà, vừa đi vừa ngợi khen Thiên Chúa. Tất cả đều sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa. Họ sợ hãi và nói với nhau:

"Hôm nay, chúng ta đã nhìn thấy những sự lạ lùng!"

(Lc 5,17-26)

Sau đó Ngài đi ra và để ý tới một người thâu thuế tên là Lêvi, đang ngồi ở trong văn phòng thuế; Ngài nói với ông ta:

"Hãy theo tôi!"

Ông ta bỏ lại tất cả đứng dậy và theo Ngài. Lêvi mở một bữa tiệc tại nhà mình, có rất nhiều thâu thuế và dân chúng tham dự Người Pharisiêu và luật sĩ chê trách với các môn đệ rằng:

"Làm sao các ông lại ăn chung với những người thu thuế và tội lỗi?"

Chúa Giêsu lên tiếng trả lời:

"Không phải những người lành mạnh cần đến thầy thuốc, nhưng là những người đau ốm; tôi đến không phải để kêu gọi những người đức hạnh thống hối, nhưng những người tội lỗi".

(Lc 5,27-32)

Chúa Giêsu đi lên đồi cao cầu nguyện suốt đêm và Ngài cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Khi trời sáng, Ngài gọi các môn đệ và chọn ra mười hai người làm tông đồ: Simon được Ngài gọi là Phêrô, và anh ông là Anrê, Giacôbê, Gioan, Philipphê, Batôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphêô, Simon gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariôt, người phản bội Ngài.

(Lc 6,12-16)

Ngài đi xuống cùng với họ, và dừng lại trên một vùng đồng bằng. Nơi đó đã có một số đông các môn đệ tụ họp, và đám đông dân chúng từ mọi miền của Giuđêa, Giêrusalem và miền bờ biển Tyrô, Siđôn tuôn đến nghe lời Ngài và xin Ngài chữa lành bệnh tật.

Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:

"Hạnh phúc cho các con là những người nghèo,
vì nước Thiên Chúa là của các con!
Hạnh phúc cho các con là những người bây giờ đói khát,
vì các con sẽ được no thỏa!
hạnh phúc cho các con là những người bây giờ đang than khóc,
vì chúng con sẽ được vui cười!"

(Lc 6,17.18a.20.21)

Nhìn thấy đám đông, Ngài lên đồi cao và ngồi xuống. Có các môn đệ đến ngồi gần. Ngài bắt đầu lên tiếng dậy dỗ họ:

"Hạnh phúc cho người có tâm hồn của kẻ nghèo,
vì nước trời là của họ!
Hạnh phúc người hiền dịu,
vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp!
Hạnh phúc người than khóc,
vì họ sẽ được an ủi!
Hạnh phúc người đói khát sự công chính,
vì họ sẽ được an ủi!
Hạnh phúc người đói khát sự công chính,
vì họ sẽ được thỏa mãn!
Hạnh phúc người hay thương xót,
Chúa sẽ thương xót họ!
Hạnh phúc người trong trắng trong tâm hồn,
vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa!
Hạnh phúc người xây dựng hòa bình,
vì họ được gọi là con Thiên Chúa!
Hạnh phúc người bị bắt bớ vì hành động theo tâm ý của Chúa,
vì nước trời là của họ!

Hạnh phúc cho các con khi người ta hành hạ bắt bớ, và khi người ta nói xấu đủ điều vì đã theo Thầy. Các con hãy vui mừng và sung sướng vì phần thưởng của các con trên trời rất lớn!

(Mt 5,1-12a)

"Các con là muối đất. Nhưng nếu muối nhạt nhẽo thì còn làm cho cái gì mặn được? Nó không còn ích lợi gì nữa, chỉ đáng đổ ra ngoài cho người ta dầy đạp dưới chân.

Các con là ánh sáng thế giới. Một thành xây ở trên ngọn đồi không thể bị che khuất.

Không ai thắp đèn lên rồi lại để ở dưới đáy thúng, nhưng phải để trên giá nơi có thể chiếu sáng cho mọi người trong nhà. Cũng một cách đó, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt người ta, để họ nhìn thấy việc các con và ngợi khen Cha các con ở trên trời".

(Mt 5,13-16)

"Thầy nói với các người đang nghe Thầy, hãy yêu thương kẻ thù, làm điều tốt cho những người ghét mình, chúc lành cho người nguyền rủa mình.

Hãy đối xử với người khác như mình muốn người ta đối xử với mình. Nếu các ngươi yêu thương những người yêu thương các ngươi, nào các ngươi có làm điều gì lạ lùng đâu? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng làm như thế. Và nếu các ngươi cho những kẻ có cơ trả lại cho các ngươi vay mượn, các ngươi có làm điều gì lạ đâu? Ngay kẻ tội lỗi cũng cho vay để lấy lại vốn tương đương. Trái lại, các ngươi hãy yêu kẻ thù các ngươi và làm điều tốt, hãy cho vay và đừng mong có thể được hoàn trả. Các ngươi sẽ lãnh phần thưởng lớn lao và sẽ trở thành con của Ðấng Tối Cao, vì Ngài tốt lành. Ngài độ lượng đối với kẻ vô ơn và ác độc".

(Lc 6,27.28.31-36)

"Khi các ngươi cầu nguyện, đừng nói bi bô như dân ngoại làm, vì họ tưởng rằng với nhiều lời, họ sẽ được nghe. Ðừng bắt chước họ, Cha các người biết các điều các người cần trước khi các người xin Ngài. Vậy các người hãy cầu nguyện như thế này:

"Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.
Và tha nợ chúng con,
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ!"

(Mt 6,7-13)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page