Con Là
Con Yêu Dấu Của Ta

Theo Bản dịch của Gs. Nguyễn Ðăng Trúc - Lm. Vũ Thành

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Con là Con yêu dấu của Ta

Trong năm thứ mười lăm của triều đại Hoàng Ðế Tibêriô Xêsa, Pontiô Philatô làm thống đốc Giuđêa, Vua Hêrôđê cai trị tỉnh Galilê, em của ông là Philip cai trị các miền đất Iturêa và Tricônitô, còn Abilênê cai trị Lysanias. Thầy cả thượng phẩm bấy giờ là Annas và Caipha. Vào thời điểm này Thiên Chúa đã gửi sứ điệp của Ngài cho nhân loại qua Gioan, con ông Zacaria, từ trong rừng vắng. Gioan đã đi khắp vùng Giođan. Ông rao giảng phép rửa như dấu chỉ của thống hối, để được tha thứ tội lỗi. Sự việc xảy ra đúng như đã chép trong sách ngôn sứ Isaia:

Có tiếng kêu từ nơi hoang vắng:
"Hãy sửa soạn đường cho Chúa, hãy dọn đường cho thẳng,
các thung lũng phải lấp cho đầy,
các núi đồi phải bạt xuống thấp.
Ðường quanh co phải làm cho ngay,
đường gồ ghề phải sửa sang lại.
Bấy giời toàn thể nhân loại sẽ nhìn thấy ơn cứu rỗi của Thiên Chúa".

Từng đám đông người đến xin làm phép rửa, Gioan nói:

"Hỡi dòng giống rắn lục! Ai đã báo cho các ngươi biết rằng các ngươi có thể tránh được sự phán xét của Chúa đã cận kề? Hãy mau thay đổi nếp sống, là tốt hơn cả. Ðừng tưởng rằng: "chúng tôi có Abraham là cha chúng tôi". Bởi vì Thiên Chúa có thể làm cho các hòn đá này thành con cái Abraham. Phải, búa rìu đã đặt vào rễ cây để cây nào không mang hoa trái tốt sẽ bị chặt xuống và ném vào lửa".

Dân chúng hỏi ông:

"Vậy chúng tôi phải làm gì?

Ông trả lời:

"Nếu ai có hai áo khoác, phải san sẻ cho người không có, nếu ai có đồ ăn cũng phải làm như vậy".

Có những người thu thuế cũng đến xin làm phép rửa và họ hỏi:

"Còn chúng tôi phải làm gì, thưa thầy?

Gioan bảo họ:

"Ðừng đòi tiền người ta hơn khoản họ phải trả".

Các binh sĩ cũng đến hỏi:

"Còn chúng tôi thì sao? chúng tôi phải làm gì?

Ông bảo họ:

"Ðừng làm hung để đòi tiền, đừng hạch sách, tố cáo gian; hãy bằng lòng với đồng lương của mình".

(Lc 3:1-14)

Khi mọi người đã được chịu phép rửa, Chúa Giêsu cũng chịu phép này. Trong lúc Ngài cầu nguyện, bầu trời mở ra và Chúa thánh thần xuống trên Ngài với hình dáng giống như bồ câu. Cùng lúc đó, một tiếng từ trời phán:

"Con là con Cha, con yêu dấu; Cha đã chọn con".

(Lc 3:21-22)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page