Sống Tin Mừng

(Suy Niệm Và Giảng Lễ Chúa Nhật Năm A

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A

(Jn 20,19-23)

 

Ngày 19.4.1999, Ủy Ban Công Giáo Việt Nam đã ký ban hành nghị định mới về tôn giáo, mục đích của nghị định được xác định ngày từ dòng đầu tiên là: "Ðể bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo theo pháp luật."

Chính vì để bảo đảm tự do tôn giáo của người công dân mà nghị định đã ký 29 khoản, được trình bày chẳng khác nào một thứ kinh cầu, cứ ở cuối điều khoản đều thấy lập lại một điệp khúc: "Phải theo nghị định của nhà nước, phải xin phép."

Cụ Phan Bội Châu khi nhìn vào các cảnh vua chúa Việt Nam bách hại các Kitô hữu Việt Nam thì đã thốt lên: "Ôi, thời chưa được khai hóa." Phải chăng về mặt tôn giáo, Việt Nam chưa được khai hóa vào thời ấy. Về chủ trương diệt tôn giáo, thời nay và thời của Chúa trước kia có khác là bao, một nghị định nhằm tròng vào cổ Giáo Hội như điều mà Ðức Cố Giám Mục Philipphê gọi là: "Thòng Lọng", thì có khác gì một sắc chỉ cấm đạo của các vua chúa ngày xưa. Còn so với thời Chúa Giêsu thì một nghị định như thế cũng chẳng khác là bao, Chúa Giêsu bị bắt treo trên thập giá là bởi những kẻ đang nắm quyền hành trong tay-đạo cũng như đời, họ chẳng muốn bất kỳ ai được quyền tuyên xưng hay rao giảng một thứ đạo nào khác với thứ đạo của nhà nước. Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài, các Thánh Tử Ðạo Việt Nam trước kia và các tín hữu Kitô Việt Nam hiện nay, tất cả đều chia sẻ một số phận, chúng ta đang nếm trải những gì mà Chúa Giêsu và các môn đệ, các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã trải qua.

Các môn đệ của Chúa Giêsu sợ hãi đến độ đóng kín cửa lại và giam mình trong nhà. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam chúng ta cũng sợ hãi thế nào khi bị truy lùng tầm nã. Ngày hôm nay, các tín hữu Việt Nam hẳn cũng cảm nghiệm cùng một mối lo sợ, sợ bị tù đày, sợ bị kỳ thị, sợ bị mất đi sự ổn định của cuộc sống, hoặc là sợ mất đi một đặc ân dễ dãi mà chế độ có thể ban cho.

Chính khi các môn đệ đang lo âu sợ hãi thì Chúa Giêsu hiện ra và nói với các ông: "Bình an cho các con". Ðó cũng chính là sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta ngày hôm nay. Bình an của Chúa Giêsu không phải là thứ bình an không có sóng gió trong cuộc sống. Ngài chính là sự bình an, nhưng là sự bình an đầy đối đầu với kẻ thù và cuối cùng đối diện với cái chết trên thập giá. Do đó, khi ban bình an cho môn đệ, Chúa Giêsu đã vạch áo cho các Tông Ðồ xem những vết thương của Ngài, đây là dấu chứng một cuộc chiến cam go để trung thành với Thánh Ý của Thiên Chúa.

Khi được Chúa ban bình an, những kẻ nhát đảm đã thấy lòng tràn ngập hân hoan. Thần Khí Chúa Giêsu đã thổi vào các môn đệ, biến đổi các ông cách lạ lùng, các ông đã mở tung các cửa nhà để hiên ngang đi rao giảng Tin Mừng của Chúa. Từ hơn 2,000 năm qua, sự bình an ấy cũng đã được thổi trên tất cả mọi sinh linh, tất cả những ai đón nhận bình an ấy đều thấy lòng tràn ngập hân hoan và ra đi làm chứng cho Chúa.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống mà Giáo Hội cử hành hôm nay, là để nhắc nhở chúng ta về Thần Khí An Bình mà chúng ta đã lãnh nhận trong Phép Rửa Tội, nếu chúng ta thật sự để Thần Khí Bình An ấy mở tung cánh cửa tâm hồn chúng ta, chúng ta sẽ không còn là con người nhút nhát nữa. Thần Khí ấy sẽ cho chúng ta can đảm để nói không với tất cả những gì đi ngược lại Tin Mừng và phẩm giá của con người. Thần Khí ấy thúc đẩy chúng ta sống theo Thánh Ý Chúa chớ không phải là thỏa hiệp với sức mạnh của tăm tối, và nhờ Thần Khí ấy chúng ta cùng chia sẻ với Chúa Giêsu, với các môn đệ của Ngài và với các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, chúng ta sẽ đi đến cuộc chiến đấu quyết liệt là để trung thành với Ðấng đã yêu và chết vì chúng ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page