Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 155 -

Thánh Matthia Tông Ðồ

 

Thánh Matthia Tông Ðồ.

Phương Anh

(RVA News 14-05-2022) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Hôm nay phụng vụ Giáo hội cho chúng ta mừng kính thánh Matthia - người đã được Chúa tuyển chọn để bổ sung vào nhóm mười hai tông đồ.

Sau khi Giuđa Itcariốt rời khỏi nhóm Mười Hai, mười một tông đồ cùng với các trưởng lão hội họp để chọn người thay thế. Sách Công vụ tông đồ ghi lại rằng: Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng lên giữa các anh em, có khoảng 120 người đang họp mặt, ông nói: "Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh Thần đã dùng miệng vua Ðavít để nói về Giuđa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho nhóm lính tới bắt Ðức Giêsu. Y đã là một trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi... Có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, kể từ khi người được ông Gioan làm phép rửa cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải cùng chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh. Họ đề cử hai người: ông Giôxếp, biệt danh là Basaba, cũng gọi là Giúttô, và ông Matthia"(Cv 1,15-17.21-23). Họ cầu nguyện xem ý Chúa muốn chọn ai để nhận chỗ sứ vụ Tông đồ. Sau đó, họ rút thăm và trúng ông Matthia, ngay lúc đó ông Matthia đã được kể thêm vào số mười một Tông Ðồ.

Sau khi được chọn làm tông đồ, thánh Matthia đi rao giảng Tin Mừng ở Etiôpi. Dù được tuyển chọn làm tông đồ muộn màng, nhưng thánh Matthia đã theo Chúa Giêsu từ khi Người vừa chịu phép rửa của ông Gioan và công khai rao giảng Tin Mừng. Khi đã chính thức được kể vào nhóm Mười Hai, thánh Matthia đã cùng với tông đồ đoàn hết mình rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu phục sinh. Nhờ ân sủng Chúa Thánh Thần, thánh nhân đã can đảm đương đầu với các thế lực của nhà cầm quyền Do Thái, mạnh dạn làm chứng cho Chúa Giêsu sống lại và nói Lời Thiên Chúa cho mọi người để ai tin thì được cứu độ. Thánh nhân đã đem nhiều người trở về với Giáo hội và đã chịu phúc tử đạo vì danh Chúa Giêsu.

Ơn gọi của thánh Matthia giúp chúng ta hiểu được rằng không có điều gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta nằm ngoài kế hoạch của Thiên Chúa. Ðối với Chúa không có gì là muộn màng, bởi lẽ Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do và lòng yêu mến của chúng ta, nếu chúng ta quảng đại dâng hiến. Và với ơn Chúa chúng ta sẽ làm được những việc kỳ diệu. Thiên Chúa luôn tạo cơ hội, mở ra cho chúng ta con đường sống nếu chúng ta khiêm tốn lắng nghe những gợi hứng của Chúa Thánh Thần, nếu sẵn sàng để cho Người uốn nắn, chúng ta sẽ trở nên một công cụ hữu ích trong bàn tay Thiên Chúa.

Mỗi chúng ta đều được mời gọi trở thành môn đệ của Chúa trong những hoàn cảnh khác nhau. Noi gương thánh Matthia, chúng ta hãy can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống đạo đầy tình yêu thương bác ái, bằng niềm tin can trường mãnh liệt trước mọi cơn gian nan thử thách như Lời Chúa khẳng định: "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi sinh được nhiều hoa trái, và để hoa trái anh em tồn tại" (Ga 15,16).

Ơn gọi của chúng ta phát xuất từ tình thương của Thiên Chúa. Không phải chúng ta có đức độ tài năng nhưng vì Thiên Chúa muốn cho chúng ta tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa, cho chúng ta trở thành con cái Cha trên trời. Ðây quả là ân huệ lớn lao đến từ tình thương Thiên Chúa. Chúng ta không phải lo lắng sẽ nói gì làm gì, chính sức mạnh và quyền năng của Thánh Thần sẽ hoạt động trong chúng ta. Quả thật, sau khi lãnh nhận sức sống của Chúa Giêsu phục sinh, các tông đồ được biến đổi trở thành những con người đầy lòng quả cảm hăng say ra đi làm chứng cho Chúa đến tận cùng trái đất.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Matthia vào số các tông đồ, xin cho chúng con biết sống trọn ơn gọi của mình để mai sau chúng con cũng được kể vào số những người Chúa yêu thương tuyển chọn, được vào chung hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page