Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 143 -

Cuộc Cách Mạng Tình Yêu

 

Cuộc Cách Mạng Tình Yêu.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 30-04-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta đang trong mùa Phục Sinh. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm rất sâu sắc rằng: Chúa Giêsu, Ngài đã kể lại cho nhân loại câu chuyện tình yêu. Câu chuyện bắt đầu từ lời hứa yêu thương của Thiên Chúa trong khu vườn Eđen, khi con người đánh mất hạnh phúc vì sự bất tuân phục. Trong câu chuyện tình yêu ấy, Chúa Giêsu - Ngôi hai Thiên Chúa là nhân vật chính. Ngài đã diễn tả câu chuyện tình yêu bằng cuộc sống tròn đầy, bằng chính sự hiến thân, bằng lời giảng dạy. Ngài là tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người. Ngài vâng lời để chia sẻ thân phận của con người vì yêu con người. Ngài sống nghèo vì yêu. Ngài hy sinh vì yêu. Tha thứ vì yêu. Phục vụ vì yêu. Và hôm nay Ngài đánh tan thần chết, để lại dấu ấn tình yêu tồn tại mãi trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai.

Trong câu chuyện ấy, Chúa Giêsu đã làm "cuộc cách mạng tình yêu." Ngài đánh giá con người bằng định lượng tình yêu. Cứu chữa con người bằng bàn tay tình yêu. Nhìn con người bằng ánh mắt và lăng kính tình yêu. Qua cuộc cách mạng ấy, Ngài đã canh tân thế giới, chỉnh đốn nhân loại, thanh tẩy con người cũ, và đem đến cho con người một thang giá trị mới. Cuộc "cách mạng tình yêu" ấy làm cho con người sống triển nở, sống sung mãn và sống vĩnh hằng.

Nhìn vào bối cảnh xã hội lúc bấy giờ: dân Do Thái đang bị kìm kẹp dưới ách thống trị của đế quốc La Mã. Do Thái giáo thì nặng hình thức, luật lệ khắt khe. Giới lãnh đạo tôn giáo cũng như xã hội thì "ngồi trên tòa ông Môsê" để phán xét, họ chỉ buộc những gánh nặng vào vai dân, còn họ thì một ngón tay cũng chẳng đụng vào. Giữa bối cảnh như vậy, biến cố tình yêu vĩ đại mà Chúa Giêsu trải qua bằng giá máu đã làm khai sinh Giáo hội, đã mở ra một nền văn minh mới, nền văn minh tình yêu, để rồi từ đây, những người theo Thầy Giêsu mỗi ngày một nhiều hơn, yêu thương sâu sắc và ý nghĩa hơn.

Ðức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: "Ngày nay người ta tin vào những chứng nhân hơn là thầy dạy. Nếu người ta còn tin vào thầy dạy đó là vì thầy dạy đã sống chứng nhân." Như thế, nếu muốn lưu truyền "câu chuyện tình yêu, cuộc cách mạng tình yêu, nền văn minh tình yêu mà Chúa Giêsu thực hiện", chúng ta cần ghi nhớ và sống điều chúng ta giảng dạy.

Nếu ngày nay nhân loại đã làm mất đi ý nghĩa, làm thoái hóa chiều kích sâu thẳm của mầu nhiệm cứu rỗi, có lẽ cũng chỉ vì nhân loại đã quên đi hoặc làm biến chất bài học tình yêu. Câu nói của Mahatma Gandhi khiến ta suy nghĩ: "Tôi yêu mến Chúa Giêsu, nhưng tôi không yêu người Kitô hữu, bởi vì họ không giống Chúa Giêsu." Họ đã quên đi bài học mà Thầy Chí Thánh của họ đã đổ máu ra để dạy họ.

Hơn 2,500 năm trước, Khổng Tử, triết gia vĩ đại của nhân loại cho rằng: muốn có một nền chính trị tốt, trước hết phải có các nhà lãnh đạo tốt. Họ là những tấm gương về đạo đức, lời nói và việc làm của họ phải đi đôi.

Vâng, Chúa Giêsu nhà lãnh đạo tuyệt vời đã làm điều ấy, và chắc hẳn Ngài cũng mong muốn mỗi người chúng ta làm được điều ấy. Yêu như Chúa đã yêu, sống như Chúa đã sống. Nếu mỗi người chúng ta can đảm làm cuộc cách mạng bằng tình yêu như Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được hoa trái là tình yêu của người hiến mạng vì người mình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã vượt qua đau khổ thử thách bằng sức mạnh tình yêu, xin cho con sức mạnh, để con thấy tình yêu của Chúa trong lòng con lớn hơn thử thách. Vì Chúa đã đổ mồ hôi máu, khi bước vào cuộc khổ nạn, và Chúa đã cầu nguyện tha thiết với Chúa Cha, xin cho con luôn cầu nguyện khi gặp khó khăn, để đủ sức thắng vượt khó khăn như Chúa đã thắng vượt. Vì Chúa đã "xin Cha tha cho chúng vì chúng lầm không biết" xin cho con luôn can đảm tha thứ cho người đã xúc phạm đến con, và cầu nguyện cho họ. Vì Chúa dang tay chết trên thập giá, xin cho đất nối lại với trời, con người nối lại mối dây liên đới với nhau. Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui òa vỡ, xin cho con biết đón lấy đời thường với tâm hồn thanh thản bình an. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page