Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 125 -

Ðiều Làm Thay Ðổi Số Phận

 

Ðiều Làm Thay Ðổi Số Phận

Bình Minh

(RVA News 09-04-2022) - Hai người đàn ông cùng đi thắng cảnh ở một cái hồ lớn. Một người vừa ngắm cảnh vừa cắm cần câu câu cá, người còn lại chỉ nằm dài ngắm cảnh. Chẳng mấy chốc, giỏ cá của người kia đã đầy, anh vui sướng reo lên:

- "Ước gì hôm nay tôi câu được một ngàn con cá hồi".

Người đàn ông kia liền đề nghị:

- "Mong ước đó thật tuyệt, nếu bắt được một ngàn con cá, anh có cho tôi một nửa không?"

Người bạn đáp:

- "Không đâu".

Người kia liền hạ giọng nói:

- "Thế anh có cho tôi một phần tư chỗ cá ấy không?"

Người bạn vẫn khăng khăng từ chối:

- "Không, tôi sẽ chẳng cho anh một phần tư!"

Người kia nói như trách móc:

- "Nếu bắt được một ngàn con cá, chẳng nhẽ anh không cho tôi ít nhất mười con sao?"

Người bạn vẫn từ chối:

- "Không, mười con cũng không".

Người kia nài nỉ:

- "Thôi được, thế một con cá ươn, anh có cho không?"

Người bạn vẫn giữ vững lập trường:

- "Không được, nếu tôi bắt được một ngàn con, tôi cũng không cho anh dù là một con cá ươn".

Người kia lại trách móc:

- "Nhưng tại sao? Anh là bạn của tôi cơ mà?"

Bấy giờ người bạn thẳng thắn nói:

- "Tôi không thể cho được bởi vì anh quá lười biếng, không biết cố gắng làm việc".

Quý vị và các bạn thân mến,

Thái độ sống tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực của một con ngưởi tuỳ thuộc vào tác động giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội và nổ lực của chính bản thân người đó. Yếu tố cuối cùng này rất quan trọng vì cho dù chúng ta có nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ, được sống trong một môi trường tốt đến bao nhiêu đi nữa, được có cơ hội tiếp xúc, lắng nghe nhiều lời khuyên nhủ quý giá đi nữa thì tất cả cũng trở nên vô hiệu hóa nếu chúng ta không kết hợp một cách tích cực với sự nổ lực của bản thân. Mọi người có thể giúp cho ta cách sống nhưng không ai có thể sống giúp chúng ta. Trong cuộc sống, đừng quá ỷ lại vào sức lực của người khác nhưng hãy ước mơ và cố gắng làm những gì mình có thể. Không phải người đàn ông tiếc một con cá, nhưng điều ông ta muốn là giúp cho người bạn mình biết nỗ lực làm việc xây dựng cuộc sống.

Trong thư thứ nhất gởi tín hữu Cô-rin-tô, thánh Phaolo có nói đến các đặc sủng khác nhau mà Chúa ban cho con người: "Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ." Như là thân thể có nhiều bộ phận nhưng lại kết hợp nên một toàn thể và tất cả chi thể đều quan trọng dù có khác nhau. (1Cr 12, 4 - 12). Vâng, tùy theo khả năng của mỗi người mà Thiên Chúa trao ban những nén bạc cho mỗi người. Và, chúng ta được mời gọi tận dụng và sinh lời gấp mười, gấp trăm, vì ai nhận nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều. Có người sinh lời nhiều có người sinh lời ít, Thiên Chúa không phán xét chúng ta dựa trên tài năng những xét ở tấm lòng chân thành, thái độ phục vụ cách quảng đại, cho đi mà không đòi đáp trả, hiến thân mà không sợ thương tích. Hãy biết cộng tác với Ơn Chúa và Thiên Chúa cũng hứa rằng: "Ơn Ta đủ cho con". Thiên Chúa không để cho chúng ta chiến đấu đơn độc nhưng Người luôn có nhiều phương cách để trợ giúp chúng ta thành toàn đời sống của mình.

Trong đời sống đức tin, nhiều người Kitô hữu trong chúng ta cũng xem việc lãnh nhận bí tích Rửa Tội, được gia nhập vào Giáo Hội, được trở thành con cái Chúa là bảo đảm vững chắc cho đời sống đức tin của mình. Nhưng thực ra, để có một đức tin trưởng thành, chúng ta phải không ngừng học hỏi, tìm hiểu Kinh Thánh và để Lời của Ngài thấm đượm trong từng tế bào cuộc sống của chúng ta. Ðồng thời, muốn có một thái độ sống của một người thực sự thuộc về Chúa, trở nên giống hình ảnh của Chúa, chúng ta cũng miệt mài trau luyện, cố gắng đổi mới mình trong từng hy sinh, tháp nhập đời sống của mình vào Thiên Chúa trong từng giây phút của cuộc đời.

Lạy Chúa, vì tình thương vô lượng vô biên, Chúa đã cho chúng con được làm người và trở thành con cái Chúa. Trong mùa Chay Thánh này, xin Thánh Thần Chúa hãy ban cho chúng con niềm tin và sức mạnh để chúng con luôn biết canh tân đời sống mình để mùa hoán cải này sinh hoa trái cứu độ đời đời. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page