Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 066 -

Bà Cố Mẹ Của Các Linh Mục

 

Bà Cố Mẹ Của Các Linh Mục

Lm Phạm Trọng Quang, SVD, Sưu tầm và chuyển ngữ. 

(16-01-2022) - Ðây là cách các bà cố/mẹ của các linh mục vào thiên đàng:

Trong ngày chịu chức linh mục, đôi tay của các linh mục được Ðức Giám Mục xức dầu thánh. Rồi đôi tay này được lau khô bởi chiếc khăn màu trắng tinh, gọi là maniturgium.

Loại dầu được dùng để xức lên đôi tay linh mục hôm đó gọi là dầu thánh, vì nó được Ðức Giám Mục làm phép trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, vì vậy không thể đưa maniturgium, hoặc manutergio vất đi.

Sau khi thánh lễ truyền chức kết thúc, khăn này có thể được đưa đi giặt. Tuy nhiên, theo truyền thống, các tân linh mục thường lấy chiếc khăn trắng này đem tặng cho mẹ của mình (Tôi cũng làm vậy trong ngày chịu chức của tôi).

Như vậy, theo truyền thống từ xưa, các bà cố sẽ cất giữ chiếc khăn này nơi được coi là xứng đáng và an toàn nhất. Cho đến ngày người mẹ của linh mục qua đời, bà được trao vào đôi bàn tay một cái máng cỏ, trong đó có chiếc khăn trắng bà nhận từ đôi tay linh mục.

Rồi khi đến cửa thiên đàng, bà được dẫn đến trước mặt Chúa qua một lối đi bằng ngọc. Trước tôn nhân, Chúa hỏi bà cố:

- "Ta ban sự sống cho bà. Vậy bà đã mang gì đến cho ta?"

Mẹ của linh mục trả lời:

- "Con đã giao Ngài cho con trai con là một linh mục."

Ngay lập tức, Chúa cho bà cố vào thiên đường.

Ðây là một câu chuyện rất có ý nghĩa và đầy cảm động cho bạn và cho tôi. Hình ảnh vị tân linh mục trao vào đôi tay của mẹ mình chiếc khăn trắng đầy mùi dầu thơm và thánh thiện. Rồi những giọt nước mắt không thể kiềm kế vì bà tràn đầy niềm hạnh phúc.

Chúc Chúa chúc lành cho chúng ta.

(Rev. Phạm Trọng Quang, SVD, Sưu tầm và chuyển ngữ)

- - - - - - - - - - - - - - -

This is how the mothers of the priests enter heaven.

When a priest is ordained, his hands are anointed with oil by the bishop. Then his hands are cleaned with a white linen towel called a maniturgium. The oil used on the priest's hands is sacred, previously blessed by the bishop, so that the maniturgium, or manutergio, cannot be thrown away in the trash. Although it could end up in a laundry basket to be cleaned, the priests of history have made it a habit to keep these linen cloths to present to their mothers during their first Mass.

According to an ancient tradition, the mother keeps the towel in a safe place until the day of her death. Then, when her body is ready for the funeral, the manger is deposited in the mother's hands. Then, the pious tradition tells what happens when the priest's mother arrives at the pearly gates of Heaven.

When she arrives at the gates of Heaven, she is accompanied directly to our Lord. Our Lord will say to you, "I have given you life. What have you given me? " She will hand over the manger and then answer, "I gave you to my son as a priest." And with that Jesus grants him entry into paradise.

It is a beautiful and comforting tradition that always moves those who are present. Tears also run down when a young priest presents the canvas to his mother, tears of joy instead of sorrow.

The Lord bless you and keep you.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page