Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 059 -

Nhâm Dần nói về Cọp

 

Nhâm Dần nói về Cọp

Lm Giuse Maria Nguyễn Huy, CRM

(GP Hưng Hóa 13-01-2022)

Cọp dũng oai hùng, năm mới đến

Hổ chúa sơn lâm, đón tết về.

Nói về cọp hổ là nói về sức mạnh.

Nói về khôn ranh thì thua chuột, khỉ

Nói về cần cù làm ăn thì thua trâu

Nói về tốc độ thì thua ngựa

Nói về luồn lách thì thua rắn

Nói về bới móc thì thua gà

Nói về ăn uống thì thua heo...

Nhưng nói về sức mạnh thì cọp hổ là số 1.

Yếu đuối đồng nghĩa với chết.

Sống là chiến đấu. Mạnh được, yếu thua.

Thắng làm vua, thua làm giặc. Mạnh thì sống mà yếu thì chết.

Mạnh mẽ mới có thể vượt qua, đứng vững trước những tấn công, xô đẩy, tiêu diệt, vùi lấp chúng ta.

Ðó là sinh tồn. "Giữa thế gian, anh em sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian" (Ga 16,33).

Mạnh mẽ trong nghịch cảnh. Vươn lên. Câu chuyện cây lúa và cả cỏ lùng. (Mt 13,24-30).

Mạnh mẽ trước cám dỗ, ru ngủ. Tỉnh thức. Vì không ai biết ngày nào, giờ nào (Mc 13,33-37).

Mạnh mẽ trước bạo quyền đe doạ. Bình tĩnh. Ðừng lo lắng phải nói làm sao, nói thế nào (Mt 10,17-20).

Mạnh mẽ để thay đổi bản thân. Trở về. Người con hư hỏng (Lc 15,11-21).

Mạnh mẽ trước nguy hiểm. Tín thác. "Ơn Ta đủ cho con" (2Cr 12,9).

Mạnh mẽ trước những mệt mỏi, rã rời của cuộc sống. Can đảm lên (Is 35,4).

Mạnh mẽ trong chiến đấu. Ðừng sợ (Gs 8,1).

Mạnh mẽ trước những rụt rè, e ngại, nản chí. Mạnh bạo lên (Kg 2,4).

Mạnh mẽ trước những khó khăn, vì có Chúa ở cùng (Is 41,10, Is 43,5).

Mạnh mẽ của chúng ta chính là ở nơi danh Chúa (Tv 124,8. Xh 15,1-20).

Có mạnh mẽ chúng ta mới có thể thành công, chiến thắng.

Có mạnh mẽ chúng ta mới có được niềm vui cuộc sống và rồi lan toả niềm vui sống đến mọi nơi, mọi người cùng vui.

Lời Chúa Giêsu: "Từ thời Gioan Tẩy Giả đến nay, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai có sức mạnh thì chiếm được" (Mt 11,12).

Kính chúc tất cả quý bạn cùng mạnh mẽ tiến bước vào năm cọp Nhâm Dần - 2022, với sức mạnh phù trợ của Thiên Chúa toàn năng, và sự nâng đỡ của Mẹ Maria dịu hiền nhân ái, Amen.

Lm Giuse Maria Nguyễn Huy, CRM

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page