Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 07 -

Hãy chăm sóc đôi mắt của anh

 

Một cô gái nọ cảm thấy rất hận với chính cô bởi vì cô bị mù. Cô thù ghét mọi người, ngoại trừ người yêu của cô. Anh ta luôn ở đó vì cô. Cô nói rằng chỉ cần có thể nhìn thấy được cô sẽ lấy anh ta làm chồng.

Một ngày nọ, một người nào đó đã hiến tặng đôi mắt cho cô và cô được sáng mắt và có thể nhìn thấy được mọi sự, bao gồm người yêu của cô.

Lúc này anh ta hỏi cô: "Giờ em có thể nhìn thấy được thế giới, em có thể chấp nhận nhận anh làm chồng không?"

Bất ngờ vì nhìn thấy người bạn trai của cô bị mù, và vì thế cô từ chối. Chàng trai thinh lặng ra đi trong nước mắt, sau đó gởi cho cô một lá thư viết rằng: " Em thân mến, xin em hãy tiếp tục chăm sóc cặp mắt của anh."

Tin mừng hôm nay Chúa hỏi người bị bệnh phong cùi được chữa lành:

"Không phải là cả mười người được sạch ư? [Còn] chín người kia đâu? Sao không thấy họ quay trở lại mà chúc vinh Thiên Chúa, trừ phi có người dị chủng này? (Lc 17:17-18).

Just take care of my eyes dear.

There was a girl who hated herself just because she was blind. She hated everyone, except her loving boyfriend. He was always there for her. She said that if she could only see the world, she would marry her boyfriend.

One day, someone donated a pair of eyes to her and then she could see everything, including her boyfriend. Her boyfriend asked her, "now that you can see the world, will you marry me?"

The girl was shocked when she saw that her boyfriend was blind too, and refused to marry him. Her boyfriend walked away in tears, and later wrote a letter to her saying: "Just take care of my eyes dear."

"Were not all ten healed? Where are the other nine? was no one found to return and give praise to God but this alien?" (LK 17:17-18)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page