Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 66 -

Phục Vụ Với Thái Ðộ Nội Tâm

 

Phục vụ anh chị em trước hết là một thái độ nội tâm hơn là chính công việc. Biết bao lần chúng ta đã bỏ qua những dịp để phục vụ anh chị em chỉ vì lý do duy nhất là chúng ta không có thái độ nội tâm chú ý đến họ. Nếu chúng ta chỉ nghĩ về mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ ít phục vụ anh chị em, bởi vì phục vụ đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, quên đi những lợi lộc do chính mình. Mỗi người chúng ta dễ dàng bị cám dỗ, sống đóng kín trong tháp ngà riêng, không màng chi đến nhu cầu cần giúp đỡ kẻ khác. Nhưng nếp sống như thế có phải là nếp sống kitô chăng? Người kitô cần phát triển ý thức và nhạy cảm đối với anh chị em như con Chúa. Mỗi ngày chúng ta phải luyện tập làm sao để tâm hồn chúng ta được mở rộng nhiều hơn nữa đối với anh chị em chung quanh.

Trong dụ ngôn về Người Samaritano nhân hậu, chúng ta nhìn thấy sự đóng kín lạnh lùng của thầy tư tế và thầy Lêvi. Họ quá chú tâm đến công việc của họ mà bỏ quên người anh em đang dở sống dở chết nằm bên lề đường, họ thiếu một thái độ nội tâm là không chú ý, không lưu tâm đến kẻ khác, và do đó họ đã bỏ mất cơ hội thực hiện một hành động cụ thể để giúp đỡ người bị nạn. Làm sao để chúng ta có thể thay đổi thái độ nội tâm của mình, để biết chú ý tới anh chị em chung quanh? Làm sao để chúng ta có thể kiên trì đến cùng trong công việc phục vụ anh chị em, nhất là khi công việc đòi hỏi phải hy sinh, không mang lại lợi lộc gì cho chính bản thân chúng ta. Phương pháp duy nhất là hãy tập nhìn Chúa Giêsu Kitô hiện diện nơi dung mạo người anh chị em chung quanh ta. Chúng ta đừng quên lời quả quyết của Chúa Giêsu:

"Những gì các con làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất của Ta đây là các con làm cho chính Ta".

Thánh Phaolô tông đồ nơi chương 12, 9 - 13 của thư Rôma đã khuyên các tín hữu của ngài như sau:

"Hãy yêu thương thật tình, đừng giả dối. Hãy gớm ghét sự dữ và say mê sự lành. Hãy yêu thương nhau như anh em. Hãy kính nể và giúp đỡ nhau. Hãy luôn giữ lòng trung thành và sốt sắng trong việc phục vụ Thiên Chúa. Hãy vui mừng trong hy vọng. Cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy giúp đỡ những người thiếu thốn. Hãy ân cần cho khách trọ nhà. Hãy chúc lành cho những kẻ bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Hãy vui với người vui, khóc Với người khóc. Hãy sống hòa hợp với nhau, đừng cầu danh vọng, nhưng ưa thích những gì là khiêm nhượng. Chớ cậy mình là khôn ngoan. Ðừng lấy ác báo ác, nhưng hãy gắng sức làm sự thiện trước mặt mọi người. Hãy tùy theo sức anh chị em mà sống hòa thuận với mọi người. Anh chị em thân mến, đừng báo thù, hãy để sự thịnh nộ của Thiên Chúa lo liệu vì có lời chép rằng: "Thiên Chúa phán: sự báo oán thuộc về Ta và Ta sẽ xét xử công minh. Trái lại, thù địch của con đói ư? Hãy cho nó ăn; khát ư, hãy Cho họ uống. Làm như vậy là con chất than hồng lên đầu họ". Ðừng thua sự dữ, song hãy làm điều lành để thắng sự dữ".

Thật không dễ để sống trọn những lời dạy trên, nhưng không có con đường nào khác để sống trọn vẹn lời dạy của Chúa và được trở nên giống Chúa. Phục vụ anh chị em trước hết phải là một thái độ nội tâm.

Lạy Chúa, xin thương canh tân tâm hồn con, ban cho con sức mạnh và sức sống như Chúa để con được sống và trở nên giống như Chúa mỗi ngày một hơn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page