Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 44 -

Hãy Trở Về

 

Lời mời gọi sám hối và trở về với Thiên Chúa trước hết là sứ điệp quan trọng được các ngôn sứ thời Cựu ước rao giảng. Lời kêu gọi này đã vọng ra từ các đỉnh đồi và vang đến những thành thị sa mạc. Ðó là lời mời gọi Israel, một dân tộc bất trung với Thiên Chúa là Chúa của họ, hãy trở về. Thiên Chúa đã truyền rằng: "Ngươi không có Chúa nào khác ngoài Ta", và Ngài đã ra lệnh cho họ hãy chống lại các tượng thần do tay người phàm làm ra.

Trong một số trường hợp, Israel đã tạo ra những thần tượng để mà thờ lạy như bò vàng, bò đúc lên trong cuộc hành trình bốn mươi năm trong sa mạc từ Ai Cập đến đất hứa, hoặc họ đã từ bỏ Thiên Chúa để thờ lạy ngẫu tượng của dân ngoại.

Trong vài trường hợp, thần linh của họ không khác lắm với những thần minh mà con người hôm nay thờ lạy, chẳng hạn thần tiền tài, quyền bính hoặc danh vọng. Trong tất cả mọi trường hợp, lời mời gọi sám hối của ngôn sứ gợi lại ý thức của Israel chỉ có một Thiên Chúa. Sự khẩn nài hãy trở về cũng được những người Do Thái mộ đạo nỗ lực nhắc đến đều hoán cải người ngoài, những kẻ không biết Thiên Chúa thật thờ lạy ngẫu tượng hay tự tạo thần minh cho mình. Họ thờ phượng chính sự khôn ngoan, huy hoàng, giàu có của riêng họ. Những người kitô đầu tiên cũng tiếp tục sử dụng ngôn ngữ của người Do Thái hãy hối cải và trở về với Thiên Chúa khi nói với dân ngoại. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thexalonica, thánh Phaolô khen ngợi họ và nói rằng:

"Anh em hãy bày tỏ đức tin của mình trong hành động, làm vì lòng mến và kiên trì trong đức cậy, trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

Ngài còn nói thêm:

"Anh em đã từ bỏ tà thần khi anh em hoán cải trở về với Thiên Chúa và trở nên tôi tớ của Thiên Chúa hằng sống" (1Thex 1, 2.3.9).

Việc dân Israel có thể đúc bò vàng để thờ lạy trong sa mạc trong thời xa xưa ấy thì cũng dễ hiểu mà thôi. Nhưng ngày nay, thử hỏi chúng ta không sáng tạo và thờ lạy bò vàng hay sao?

Chúng ta tôn sùng khoa học kỹ thuật, cái mà chúng ta xem như là cứu thoát chúng ta khỏi bệnh tật, khỏi sự phá hủy các tài nguyên thiên nhiên, khỏi hàng ngàn mối đe dọa khác đối với đời sống và hạnh phúc của chúng ta, kể cả sự đe dọa của một cuộc chiến dữ dội.

Nhưng thử hỏi chúng ta đã có thái độ như thế nào về sự cuồng nhiệt chiếm hữu tài sản của cải và có thái độ như thế nào đối với nhu cầu cần có một địa vị xã hội, cần có sự thành đạt trong chuyên môn?

Tự bản chất, không có sự sai trái nào trong khoa học kỹ thuật, trong sự thành công hay trong việc có của cải, chúng không tốt và cũng không xấu, vấn đề quan trọng là chúng ta đặt chúng ở đâu.

Mỉa mai thay, chúng ta có thể đem tôn thờ những thực thể này nếu những điều đó chiếm ưu thế trong đời sống chúng ta và trở thành cùng đích của cuộc đời chúng ta, trở thành niềm tin tột cùng mang lại tự do hạnh phúc cho mình, thì cách nào đó chúng ta đã tôn thờ những thực tại đó rồi.

Chúng ta hãy nhìn lại có phải mình đang từ bỏ Thiên Chúa và qui hướng về những thần linh khác xa lạ, đang làm hao mòn và thiêu đốt thân xác chúng ta hay không? Chúng ta hãy tâm niệm những lời sau đây của thánh Phaolô tông đồ nơi thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô chương 4, 18:

"Chúng ta không chú tâm đến những sự vật hữu hình nhưng đến những thực tại vô hình, bởi vậy những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn".

Chúng ta hãy chú ý đến những thực tại vô hình.

Lạy Chúa, quả thật tâm hồn con đang hướng về Chúa cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa vì Chúa là Ðấng đã tạo dựng con giống hình ảnh Ngài và luôn hướng về Ngài.

Lạy Chúa, xin thương gọi con trở về khi con bị cám dỗ xa rời Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page