Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 24 -

Ðời Sống Tông Ðồ

 

Trong suốt thời gian dài chu toàn tác vụ người kế vị thánh Phêrô trên ngai tòa Rôma, Ðức cố giáo hoàng Phaolô VI thường nhắc nhở đến việc tông đồ giáo dân. Ngài muốn cho giáo dân ngày càng tích cực chu toàn ơn gọi và sứ mạng của mình trong Giáo Hội cũng như trong xã hội. Có lần Ngài đã nói như sau:

"Từ việc tông đồ của giáo dân, những ai dấn thân sống đời chứng nhân cho đức tin công giáo, thì phải phát triển trong chính mình sự hiểu biết lý thuyết, sự hiểu biết đúng về thực tại. Và một cách nào đó, phát triển ý thức về một cuộc sống, một cuộc gặp gỡ thân tình, trực tiếp với Chúa Kitô trong đời sống ân sủng, nhờ qua mối giây liên kết thiêng liêng với Chúa, để có thể, trước hết, cảm nghiệm nơi chính mình, rồi truyền thông kinh nghiệm cho kẻ khác rằng đức tin không phải là một mớ những qui ước, tư tưởng, thói quen và nghi thức bên ngoài, nhưng là một sức sống động mãnh liệt, một xác tín cùng chính cá nhân, một nguồn mạch nằm trong tâm hồn và phát sinh sự tốt lành, nhân từ, niềm vui, một sức sống nội tâm chảy tràn ra bên ngoài bằng những hành động bác ái mà chúng ta gọi là việc tông đồ".

Những lời ngắn gọn trên đây có tích chứa những nền tảng phong phú không thể bỏ qua được của việc tông đồ giáo dân. Việc tông đồ là sự chảy tràn sức sống nội tâm của đời sống kết hiệp với Chúa Kitô ra bên ngoài bằng những hành động bác ái. Người dấn thân làm việc tông đồ và làm chứng cho đức tin của mình, trước hết phải sống đức tin ấy, phải cảm nghiệm được sự phong phú tốt đẹp của đức tin ấy nơi chính bản thân rồi mới thông truyền ra bên ngoài cho kẻ khác. Người dấn thân làm việc tông đồ cần phát triển sự hiểu biết lý thuyết cũng như hiểu biết những thực tại, hiểu biết môi trường mình dấn thân làm việc tông đồ. Ðây là sự phát triển về khả năng chuyên môn nghề nghiệp, nhưng chỉ có điều này mà thôi thì chưa đủ, cần phát triển đời sống nội tâm, phát triển mối liên lạc mật thiết và trực tiếp với Chúa Giêsu Kitô, sống kết hiệp với Ngài mỗi ngày một hơn.

Tắt một lời, cần phải phát triển đời sống thiêng liêng của mình. Từ bên trong tâm hồn tràn đầy Chúa và ơn Chúa, người giáo dân mới có thể sống làm chứng, sống thông truyền Chúa và ơn Chúa cho anh chị em chung quanh. Việc tông đồ là như thế, không phải chỉ là những hành động vô hồn bên ngoài, không có đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu.

Ðời sống tông đồ không phải là một cái gì nghịch lại hay giết chết đời sống chiêm niệm là đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu. Ðể làm tông đồ, để dấn thân làm chứng cho đức tin công giáo, thì khả năng không thôi, chưa đủ, cần phải có khả năng chuyên môn. Ðúng vậy, nhưng khả năng chuyên môn này cần được thấm nhuần trong tinh thần sống đạo trong đời sống kết hiệp với Chúa.

Chúng ta có thể nhớ đến lời Chúa Giêsu được Phúc âm thánh Matthêu ghi lại nơi những dòng cuối cùng của sách Phúc âm mình như sau:

"Các con hãy ra đi, thu nhập đồ đệ từ muôn dân nước, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Dạy họ tuân giữ những gì Thầy đã truyền cho các con. Và đây, các con hãy biết rằng Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,19-20).

Chúa dạy các đồ đệ hãy ra đi hoạt động cho Ngài, vừa đồng thời cho các đồ đệ biết là Chúa muốn hiện diện trong mọi hoạt động của họ, luôn luôn và cho đến cùng. Hãy để cho Chúa hiện diện và hoạt động với ta, đó là bí quyết của các tông đồ.

Lạy Chúa, xin hãy hiện diện với con luôn mãi trong lời nói và mọi việc con làm.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page