Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 55 -

Ngày Phán xét

 

Ngày Phán xét.

Sau cuộc sống rất đàng hoàng ở trần gian, một người đàn ông qua đời và đến trước toà phán xét. Tại toà ông được dẫn đến ngồi chung với vị luật sư biện hộ. Trước mặt ông là một công tố viên trông rất hung ác đang nhìn ông chăm chăm. Cửa toà mở, viên chánh án uy nghi bước vào và công bố phiên toà bắt đầu.

Công tố viên đứng lên tự giới thiệu:

- "Tên tôi là Satan, tôi đến đây để nói cho quý vị biết tại sao người đàn ông này thuộc về hoả ngục."

Satan đưa ra những tội mà người đàn ông đó đã làm trong quá khứ, những tội mà ông đã không còn nhớ đến, tuy nhiên vẫn khiến cho ông ta xấu hổ đến nỗi không dám nhìn vào người khác, ngay cả với vị luật sư của ông.

Người đàn ông bối rối không chỉ vì Satan đã kể những tội ông đã làm nhưng ông còn vì thái độ im lặng, không đưa ra một lời biện hộ nào từ luật sư của ông. Ông nghĩ mặc dầu có thể ông đã phạm những tội đó nhưng ông tin rằng ông cũng từng làm những việc tốt nữa.

Satan chấm dứt lời tố với kết luận rằng:

- "Người đàn ông này thuộc về Hoả ngục, ông phạm tất cả những tội mà tôi đã kể và không ai có thể đưa ra một lời biện hộ nào khác được."

Khi đến phiên mình, vị luật sư đứng lên thưa với chánh án:

- "Chào Cha" và bắt đầu nói: "Satan đã rất đúng khi nói rằng người đàn ông này đã phạm tội, con không chối bỏ tất cả những lời buộc tội này. Và rất đúng để nói rằng cái giá của tội lỗi là cái chết và người đàn ông này đáng bị phạt."

Vị luật sư quay sang cha của mình và nói tiếp:

- "Tuy nhiên Con đã chết trên Thánh Giá để ông ta có cuộc sống đời đời và khi còn sống ông đã chấp nhận Con như là Ðấng cứu độ của ông vì thế ông ta thuộc về Con. Tên của ông ta đã được viết trong sổ sự sống và không ai có thể tách ông ta ra khỏi Con."

Chúa Giêsu (luật sư) nói tiếp:

- "Satan vẫn chưa hiểu rằng người đàn ông này không chỉ xử theo sự công bằng nhưng còn là lòng thương xót."

Nói xong Chúa Giêsu ngồi xuống, nhìn Chúa Cha và kết luận:

- "Không cần phải làm thêm điều gì nữa, bởi vì Con đã làm tất cả."

Vị chánh án đứng lên tuyên bố:

- "Người đàn ông này được tự do - hình phạt của ông ta đã được đền bù đủ, phiên toà chấm dứt."

Ðang lúc Chúa Giêsu dẫn người đàn ông ra ngoài. Ông hỏi Chúa là có bao giờ Chúa thua kiện hay chưa. Chúa mỉm cười và nói:

- "Tất cả những ai đến với Ta và yêu cầu Ta biện hộ đều có cùng kết quả như con. Ðã được đền bù đủ."

Trong thế giới đầy thử thách và đau khổ, có những lúc mà lý luận, tư tưởng và sự phân tích dường như không giúp được gì cả. Tại những thời điểm này chúng ta chỉ hướng về Chúa Giêsu, Ðấng có thể làm dịu đi những đau khổ của mình.

Còn ngươi, tại sao ngươi xét đoán anh em ngươi? -- Hay ngươi, tại sao ngươi khinh anh em ngươi? Vì ta hết thảy sẽ ra trước tòa Thiên Chúa. (Rom 14:10)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page