Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 10 -

Thành Thật Và Khiêm Tốn

 

Một người cha giàu có, sắp chết, thảo luận với luật sư về cách thức chia gia tài cho bảy người con. Ông muốn phân phối gia tài cho mỗi người con khác nhau, ít nhiều tùy theo mức độ tình thương của mỗi người đối với ông. Ai yêu thương ông nhiều thì sẽ được trao ban cho nhiều. Ai yêu thương ít thì sẽ được chia cho ít hơn. Nhưng vấn đề khó là làm sao biết được mức độ tình thương thật của các con. Cuối cùng, người cha ra lệnh cho vị luật sư:

- Ông hãy gọi cả bảy người con vào đây và cho chúng biết là tôi sắp chết. Rồi ông hãy quan sát xem đứa nào khóc to nhất là đứa thương tôi nhất.

Trong khi ông nói như vậy thì bên ngoài có sáu người trong số bảy người con đang nghe lén nên đã biết trước bí mật. Sáu người con này được gọi vào bên giường bệnh. Người con út, thứ bảy, vắng nhà, nên không có mặt. Nghe vị luật sư tuyên bố cha mình sắp chết, cả sáu người con tranh nhau khóc. Ai cũng muốn khóc to nhất để được phần gia tài nhiều nhất. Người cha thấy vậy thì đoán thầm trong lòng là chắc những người con này đã biết được bí mật rồi. Một lúc sau, người con út trở về. Bước vào phòng thấy sáu anh em mình đang tranh nhau khóc mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Sáu người anh liền nói cho em út biết là cha sắp chết. Người em út thản nhiên nói:

- Dù sao thì cha cũng phải chết. Không ai thoát được cái chết. Cha chết thì chúng ta có thể chia phần gia tài.

Nghe lời nói trên của người con út, người cha ra lệnh cho luật sư:

- Ông hãy chia cho người con út này phần gia tài nhiều nhất.

Ngạc nhiên luật sư hỏi lại:

- Tại sao ông làm như thế? Ông không nghe người con út này vui mừng vì ông chết để được chia gia tài hay sao?

Người cha gọi đứa con út đến bên cạnh rồi giải thích:

- Người con út này có thái độ thành thật nhất. Tôi cho nó nhiều để thưởng công thái độ thành thật này.

*

*   *

Câu chuyện vui trên đáng chúng ta suy nghĩ them. Nếu Thiên Chúa cũng hành động như người cha giàu có kia, chỉ ban phúc lộc theo mức độ tình thương của ta đối với Ngài, thì chúng ta sẽ có thái độ sống như thế nào. Chúng ta sẽ giả vờ ngoài môi miệng nói với Chúa là mình yêu thương Ngài trên hết mọi sự hay không. Chúng ta đừng quên lời Chúa cảnh tỉnh chúng ta:

"Dân này thờ kính Ta ngoài môi miệng mà lòng trí chúng thì xa Ta. Ta muốn tấm lòng khiêm cung chứ không chuộng lễ vật".

Người con út được khen thưởng vì lòng thành thật.

Chúa biết rõ chúng ta là ai và có những khiếm khuyết như thế nào, cả trong tình thương yêu đối với Ngài. Mỗi người chúng ta có những khuyết điểm riêng, chúng ta không nên tranh nhau xem ai yêu mến nhiều, ai yêu mến ít, rồi ganh tỵ nhau. Hãy cố gắng yêu mến Chúa hết lòng thành của mình. Có được bao nhiêu, ta hãy yêu mến Chúa bấy nhiêu. Tình yêu linh động sẽ có những sáng kiến mới, thêm mãi để yêu mến Chúa. Ðiều quan trọng đầu tiên là hãy thành thật và khiêm tốn.

Lạy Chúa, xin giúp con yêu mến Chúa thật tình trên hết mọi sự và mọi người, và với hết sức lực của con, với hết khả năng của mình, cho dù đó là những khả năng có giới hạn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page