Thánh Vinh Sơn Ðỗ Yến, Linh Mục 

(+ 1838) 

 

Thánh Vinh Sơn Ðỗ Yến sinh năm 1764 tại làng Trà Lũ, thuộc giáo xứ Phú Nhai, tỉnh Nam Ðịnh. Lớn lên, ngài dâng mình cho Chúa. Sau một thời gian dài học tập và tu luyện, ngài được Ðức Cha Delgado Y Cebrian truyền chức linh mục.

Năm 43 tuổi, cha nhập dòng Ða Minh và mặc áo dòng ngày 22/7/1807, rồi khấn vào năm sau. Ngài được cử tới coi xứ Kẻ Mót, rồi xứ Kẻ Sặt (Hải Dương). Thời vua Minh Mạng cấm đạo, vì bị quan quân lùng bắt dữ dội, và để bảo toàn xứ Kẻ Sặt, cha đã phải cải trang thành thường dân cho dễ lẩn trốn.

Ngày 08/6/1838, ngài bị bắt trên đường tới xứ Lạc Ðiền (Hưng Yên) và bị đóng gông giải về Hải Dương.

Trong tù, cha luôn trung kiên với đức tin Công Giáo và nêu gương chủ chăn tốt lành. Vì thế, vua Minh Mạng đã lên án tử hình, và ngày 30/6/1838, bản án về tới Hải Dương.

Ngay hôm đó, ngài bị xử trảm tại pháp trường ngoài thành Hải Dương, hưởng thọ 74 tuổi.

Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.Back to Home