Thánh Giuse Tuân, Linh Mục (+ 1861)

 

Linh mục Giuse Tuân thuộc dòng Ða Minh, sinh năm 1821 tại họ Trần Xá, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yên (Bắc Việt).

Ngài phải chạy trốn vì lệnh cấm đạo gắt gao của vua Tự Ðức. Nhưng đầu năm 1861, ngài bị bắt và bị cầm tù do sự tố cáo của một tên giáo gian. Sau đó, cha Giuse Tuân đã bị trảm quyết vào tháng 4/1861.

Ngài đã được tôn lên bậc Chân Phước do Ðức Thánh Cha Piô XII ngày 29/4/1951.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home