Thánh Giuse Du (Marchand), Linh Mục (+ 1835)

 

Thánh Giuse Du tên thật là Joseph Marchand sinh ngày 17/8/1803 tại Passavaut, nước Pháp. Năm 1823, ngài bắt đầu học triết và thần học tại Besancon. Nhưng mãi tới tháng 11/1826, ngài mới xin vào Ðại Chủng Viện với ý định sống đời truyền giáo. Lễ Giáng Sinh năm 1828, ngài thụ phong linh mục, rồi xuống tàu sang Việt Nam. Tới Nam Phần, ngài học tiếng Việt tại Lái Thiêu và đwọc cử đi coi sóc 7,000 giáo dân nằm rải rác trong 25 họ lẻ thuộc tỉnh Bình Thuận. Từ năm 1833, cha bắt đầu phải lẩn trốn vì cuộc bách đạo trở nên gay gắt. Tạ Quang Khôi nổi lên chống lại triều đình, bắt ngài đưa về Chợ Quán xúi lập nhóm giáo dân tham gia cuộc phản loạn. Ngài từ chối và bị giam ở Gia Ðịnh.

Tháng 8/1835, quân triều đình đánh chiếm được thành, ngài bị bắt và bị điệu về Kinh. Tại đây, ngài bị tra khảo về tội theo Tạ Quang Khôi và rao truyền tà đạo. Ngày 30/11/1835, ngài bị điệu ra pháp trường tại Thợ Ðức (Huế) và bị hành hình đau đớn cho đến chết bằng những kìm kẹp nung lửa. Ðầu ngài bị đem treo ba ngày, xác ngài bị chặt làm bốn, ném xuống biển. 

Ngày 27/5/1900, Ðức Lêô XIII đã phong ngài lên bậc Chân Phước.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 

 


Back to Home