Ngày 29 Tháng Tư

Thánh Catarina Thành Siêna Ðồng Trinh, 

Tiến Sĩ Hội Thánh 

(1347-1380)

 

Catarina sinh năm 1347 trong một gia đình đạo hạnh. Từ lúc thiếu thời, Catarina đã thụ hưởng đức tính cương nghị của cha, lòng đạo đức và sự dịu hiền của mẹ. Ngài đã khấn dâng cuộc đời cho Chúa. Ðến tuổi thành hôn, nhiều người đến dạm hỏi, nhưng đều bị từ chối. Ý Chúa nhiệm màu đã giúp ngài vượt qua tất cả những thử thách cam go.

Sau khi được sự ưng thuận của gia đình, ngài xin vào dòng Ða Minh, với tên là chị Pénitence (Thống Hối) năm 1364. Ngài đã sống một cuộc đời khổ hạnh gương mẫu. Có lần thánh Ða Minh hiện ra an ủi khuyến khích ngài. Chính Chúa Giêsu nhiều lần hiện đến nói chuyện và dạy bảo ngài.

Ngài đã hòa mình vào cuộc sống hằng ngày để giúp đỡ những người đồng loại, thăm viếng các bệnh nhân, săn sóc, giúp đỡ những người yếu đuối. Ngài cũng đã hòa giải được bao gia đình đã chia rẽ nhau vì những mối thù truyền kiếp... nhưng rồi cũng có những kẻ manh tâm ghen tuông công việc của ngài, cho là ngài giả hình.

Ngài cũng rất băn khoăn cho vận mạng Giáo Hội: Chấn hưng lòng đạo đức đang bị sa sút, vận động dời Giáo triều về La Mã lúc đó bị lưu vong ở Avignon (nước Pháp), xin tổ chức đạo binh Thánh Giá để chống người Hồi Giáo. Ngài còn được triệu về La Mã làm cố vấn cho Giáo Triều.

Ngài chết ngày 29/4/1380. 

Năm 1491, Ðức Giáo Hoàng Piô II đã tôn phong ngài lên bậc Hiển Thánh.

 


Back to Home