Ngày 28 Tháng Chín

Thánh Venceslaô Tử Ðạo 

(907-929)

 

Thánh Venceslaô công tước xứ Bôhême chào đời khoảng năm 907. Thân sinh ngài, ông Wratislas, làm quan trấn miền Bôhême, Tiệp Khắc. Mẹ ngài là một người ngoại giáo Draghomire. Năm 920, thân phụ ngài từ trần, ngài phải sống với bà nội Ludmilla, một người đàn bà rất thánh thiện. Chính bà đã hun đúc cho Veceslaô thành một người đạo đức. Nhưng mẹ ngài lại theo bè rối và vì ganh tị đã giết bà nội ngài và bắt ngài phải sống xa các người Công Giáo. Dù vậy Chúa không hề bỏ rơi ngài.

Trước ách thống trị của em út ngài là Bôleslas và mẹ ngài, dân thành Prague đã đứng lên hạ bệ chế độ cũ vì những tội ác họ đã làm. Chính họ đã bầu Veceslaô lên thay vào năm 925. Trong một buổi đại hội, trước mặt các lãnh chúa bè rối, ngài công khai bênh vực quyền tự do tín ngưỡng. Ngài hợp tác chặt chẽ với các linh mục để bảo vệ đức tin và bênh kẻ nghèo cũng như người bị áp bức. Ngài dùng đức tin để trị dân, lo lắng giúp đỡ hết mọi người, dâng cúng những của cải để mở mang những cơ sở Công Giáo. Còn riêng ngài thì sống rất bình dị. Trong suốt mùa chay, ngài chỉ dùng bánh khô và nước lã.

Chính nhân đức của ngài là những gai nhọn đâm vào mắt kẻ bất lương. Vì thế quận công Bôleslas lại âm mưu giết ngài, đang lúc ngài cầu nguyện trong nhà thờ khoảng năm 929.Back to Home