Ngày 28 Tháng Tư

Thánh Phêrô Matia, Linh Mục Tử Ðạo (1803-1841)

 

Thánh Phêrô Louis Maria Chanel sinh ngày 12/7/1803 tại Cuet, một làng thuộc địa phận Lyon. Ngài là con thứ năm trong gia đình tám anh em. Ngài theo ban cổ học ở Maximieux, sau đó tiếp tục học thần học ở Ðại Chủng Viện Brou và thụ phong linh mục ngày 15/7/1827.

Ðầu tiên ngài được bổ nhiệm làm phó xứ Ambérieu, ít lâu sau nhậm chức cha sở Crozet. Năm 1831, ngài vào hội Maria. Sau 5 năm làm giáo sư Tiểu Chủng Viện Belley, ngài xin đi truyền giáo ở Océanie.

Với hai người bạn đồng hành, ngài đến đảo Futuna. Vua cai trị đảo này đã cho các ngài ở trọ hai năm. Nhưng chẳng bao lâu, vua nghi ngờ người Công Giáo và ngưng tiếp tế cho các ngài. Ðể sinh nhai, các ngài phải tự lực canh tác, nhưng rồi họ lại cướp tất cả hoa lợi. Dù vậy, các ngài vẫn kiên trì, số tín hữu càng ngày càng gia tăng. Nhà vua tức giận đã quyết định giết các ngài. Trước tin đó, các ngài vẫn tỏ ra sẵn sàng không nao núng.

Sáng ngày 28/4/1841, một nhóm đông người hung bạo trang bị gậy gộc, giáo mác kéo đến hành hung và giết chết ngài.

Ít lâu sau, tất cả đảo Futuna đã trở lại đạo Công Giáo.

 


Back to Home