Ngày 28 Tháng Mười Hai

Các Thánh Anh Hài Tử Ðạo

 

Sau khi thờ lạy Chúa Hài Ðồng, ba Vua được báo mộng để trở về quê nhà bằng một con đường khác chứ không trở lại với Hêrođê như đã dự định, đồng thời một thiên thần hiện ra trong cơn mơ và truyền cho thánh Giuse phải gấp rút mang Hài Nhi và Mẹ Người sang lánh nạn bên Ai Cập cho đến khi được báo lại, vì Hêrođê đang tìm giết Hài Nhi.

Hêrođê, một ông vua đa nghi và độc ác, khi biết là đã bị Ba Vua lường gạt, ông đã nổi giận và ra sắc chỉ bắt hết các con trẻ từ hai tuổi trở xuống, sinh trong thành Bêlem và các vùng lân cận.

Giáo Hội vẫn ca tụng các ngài như những vị tử đạo. Ngay từ thế kỷ VI, Giáo Hội mừng kính lễ này trong tuần Giáng Sinh, để tưởng nhớ các hài nhi đã chết thay cho Ðấng mà phụng vụ gọi là "Con Chiên vô tội". Các ngài được cứu chuộc trước hết và cái chết các ngài báo ơn cứu độ của chúng ta.

 


Back to Home