Ngày 27 Tháng Năm

Thánh Augustinô Cantorbéry, Giám Mục 

(+604)

 

Augustinô Cantorbéry là Bề Trên tu viện thánh Anrê ở Rôma. Ngài được Ðức Grêgôriô cả gửi sang truyền giáo bên nước Anh với gần 40 vị thừa sai vào năm 597, vì nước Anh đã được giảng đạo ngay từ thế kỷ đầu, nhưng vì ảnh hưởng của ngẫu tượng giáo và sự xâm lăng của các sắc dân Saxon, Ðức Tin Công Giáo đã bị lu mờ hòa toàn và hầu như sắp tàn lụi. Với lòng nhiệt thành hăng say, thánh nhân rảo qua nhiều thành, khôi phục cùng đem lại đức tin cho nhiều người, trong đó có quốc vương Ethelbert và nhiều nhân vật trong chính quyền. Các nhà thờ cũng bắt đầu mọc lên. Ngày 16/11/597, ngài được phong làm Giám Mục và lập tòa ở Cantorbéry, rồi sau đó được ủy thác thành lập hàng giáo phẩm nước Anh.

Công cuộc của ngài không phải ít sóng gió và gian khổ, nhất là sự chia rẽ giữa nhóm truyền giáo cũ và mới. Nhưng với lòng kiên nhẫn, can đảm và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, ngài ăn chay, cầu nguyện và dùng việc làm để giải quyết vấn đề hơn là lời nói.

Sau chuỗi ngày làm việc tận tụy, ngài đã từ trần vào ngày 26/5/604. Và ngày 28/7/1882, Ðức Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Hiển Thánh.

 


Back to Home