Ngày 27 Tháng Mười Hai

Thánh Gioan, Tông Ðồ Thánh Sử

 

Thánh Gioan quê ở Bethsaiđa xứ Galilêa. Trước khi theo Chúa Giêsu, Gioan làm nghề chài lưới với cha là Giêbêđê và anh là Giacôbê. Trong số mười hai môn đệ, Gioan là người được Chúa yêu thương cách đặc biệt. Cùng với Phêrô và Giacôbê, Gioan đã được chứng kiến phép lạ sống lại của con gái ông Zairô, việc Chúa trong vườn cây dầu. Chính ngài đã được diễm phúc tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly, và dưới chân thánh giá được Chúa trao ban Mẹ của Ngài.

Theo lời truyền tụng thì thánh Gioan đã rao giảng Tin Mừng ở các giáo đoàn bên Tiểu Á và qua đời tại Ephêsô khi tuổi đã khá cao. Thánh Gioan là tác giả Tin Mừng IV, sách Khải Huyền và nhiều bức thư, trong đó ngài trình bày cho chúng ta thấy Thiên Chúa chính là tùnh yêu và chúng ta chỉ thực sự trở nên Kitô hữu nếu chúng ta biết thương yêu nhau.

 


Back to Home