Ngày 26 Tháng Sáu


Thánh Ða Minh Minh (Henares), Giám Mục

Và Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu, Thầy Giảng (+ 1838)

 

Ðức Cha Ða Minh Minh tên thật là Henares, sinh ngày 19/12/1765 tại Baena nước Tây Ban Nha. Năm 18 tuổi, ngài nhập dòng Ða Minh, chịu chức linh mục và được gửi sang địa phận Ðông Bắc Phần ngày 29/10/1790. Tại đây, ngài học Quốc ngữ và được trao phó cho việc điều khiển Chủng Viện Tiên Chu, sau đó làm cha chính địa phận và rồi Bề Trên dòng Ða Minh.

Tháng 9 năm 1800, Ðức Thánh Cha Piô VII chọn ngài làm Giám Mục hiệu tòa Phessa, phụ tá cho Ðức Cha Ignatiô Delgado, nhưng mãi tới hơn hai năm sau, lễ tấn phong mới được cử hành tại Phú Nhai (ngày 09/02/1803). Ðức Cha Ða Minh có một đời sống thật trọn hảo, một lòng bác ái bao la và hằng mong được phúc tử đạo.

Cùng cộng tác với Ðức Cha có thầy Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu, sinh năm 1797 tại Trung Lễ, xứ Liên Thủy, tỉnh Nam Ðịnh. Từ nhỏ thầy đã được huấn luyện trong nhà Ðức Chúa Trời để làm thầy giảng. Sau đó, thầy đã gia nhập dòng Ða Minh và theo giúp việc Ðức Cha Ða Minh Minh (Henares).

Dưới thời vua Minh Mạng cấm đạo, Ðức Cha Ða Minh và thầy Chiểu phải lẩn trốn tại làng Kiên Lao cùng với Ðức Cha Delgado. Nhưng khi Ðức Cha Delgado bị bắt thì Ðức Cha Ða Minh và thầy Chiểu phải xuống thuyền trốn ra Hải Dương. Dọc đường bị một kẻ phản bội tố giác nên cả hai cha con cùng bị bắt ngày 09/6/1838 gần họ Hà Quang, xứ Trung Thành. Cả hai bị hốt vào cũi và giải về tỉnh.

Ngay hôm 25/6 năm ấy, triều đình ra lệnh xử tử hai ngài, nhưng vì không kịp nên các quan đã cho dời lại hôm sau. Vì thế, ngày 26/6/1838, cả hai vị bị dẫn tới pháp trường chịu trảm quyết. Ðầu Ðức Cha Ða Minh bị treo ba ngày rồi bị ném xuống sông, nhưng sau đó một ngư phủ đã vớt được.

Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã phong hai ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home