Ngày 26 Tháng Năm

Thánh Philipphê Nêri, Linh Mục 

(1515-1595)

 

Thánh Philipphê Nêri sinh tại Florence, nước Ý năm 1515 trong một gia đình đạo đức và quyền quý. Mồ côi mẹ từ khi mới chào đời, nhưng Philipphê được người kế mẫu thương yêu và săn sóc tận tình. Ngài có năng khiếu đặc biệt về văn chương, tính tình vui vẻ dễ thông cảm và hòa hợp với mọi người. Tuy còn nhỏ nhưng người đã sớm nuôi lý tưởng hiến thân cho Thiên Chúa và các linh hồn, nên sau khi từ chối quyền thừa hưởng gia tài lớn lao do người cậu ruột để lại, ngài đến cư ngụ ở Rôma (1534). Sau khi đã học hết triết lý và thánh kinh, năm 1551, ngài chịu chức linh mục, rồi ghi tên vào dòng Giảng Thuyết lưu động. Ngài chủ trương sống vui vẻ bình dân để cảm hóa mọi người. Thực vậy, ngài đã gây được rất nhiều ảnh hưởng nơi tín hữu cũng như nơi dân ngoại. Ngài đúng là hiện thân của tình bác ái sâu xa. Với một đời sống nội tâm dồi dào, ngài hăng say làm việc suốt ngày, và khi đêm xuống, ngài lại đi cầu nguyện. Ngài thường nói: "Với người yêu mến Chúa thì không có gì nặng nhọc, mệt mỏi, nhưng đầy hân hoan trong nguồn sống chân thật".

Trước hiện tình sa đọa trong Giáo Hội lúc bấy giờ, ngài chủ trương: Người ta chỉ có thể phục hưng tổ chức nhân loại bằng sự thánh thiện chứ không thể phục hưng sự thánh thiện bằng tổ chức nhân loại. Năm 1593, Ðức Giáo Hoàng Grêgôriô XIV muốn phong ngài làm Hồng Y, nhưng vì khiêm nhường, ngài từ chối và xin đi về tu viện để sống đời chay tịnh và cầu nguyện. 

Hai năm sau, ngài qua đời (1595). Xác ngài được mai táng trong nhà nguyện dòng "Chúa Ba Ngôi" và ngày 14/5/1622, Ðức Giáo Hoàng Clêmentê VIII tôn phong ngài lên bậc Hiển Thánh cùng với thánh Ignatiô Loyola, thánh Têrêxa cả và thánh Phanxicô lập dòng.


 


Back to Home