Thánh Gioan Ðoàn Trinh Hoan, Linh Mục 

Và Matthêu Nguyễn Văn Phượng, Trùm Họ 

(+ 1861)

 

Thánh Gioan Ðoàn Trinh Hoan sinh năm 1798 trong một gia đình đạo hạnh tại làng Kim Long, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Người được cậu ruột là cha Kiệt nuôi cho ăn học và giới thiệu gia nhập Chủng Viện Pénang (Mã Lai). Khi mãn trường, ngài trở về Ðàng Trong giúp Ðức Cha Taberd rồi Ðức Cha Cuénot, và thụ phong linh mục khoảng năm 1836. Sau đó được cử đi coi sóc các xứ Kẻ San thuộc tỉnh Quảng Bình, Bãi Trời thuộc Quảng trị, trở về Thừa Thiên một thời gian rồi lại đến ở Mỹ Hương (Quảng Bình).

Ngày 03/01/1561, vì có kẻ tố giác nên ngài bị bắt tại họ Sáo Bùn và bị áp giải về Ðồng Hới. Mặc dù chịu tra khảo, bị đánh đập nhiều lần, ngài vẫn hiên ngang tuyên xưng đức tin.

- Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng sinh tại làng Kẻ Lái, Lý Nhơn thuộc tỉnh Quảng Bình. Khi trưởng thành, nhờ trí khôn ngoan và lòng đạo đức hiếm có, ngài được mọi người tín nhiệm bầu làm trùm họ Sáo Bùn.

Ngày 03/01/1861, ngài bị bắt vì tội chứa chấp cha Gioan Hoan và oa trữ đồ lễ cùng sách vở Công Giáo. Ngài bị giải về Ðồng Hới và bị giam cách biệt với cha Hoan. Trong tù ngài vẫn luôn giữ vững lòng tin vào Thiên Chúa và sẵn sàng đổ máu để nên chứng nhận nước trời.

Ngày 25/5/1861, án lệnh xử tử cha Gioan Hoan và ông trùm Matthêu Phượng được vua Tự Ðức châu phê về tới Ðồng Hới. Hôm sau, hai ngài gặp nhau trên đường đi tới pháp trường và cùng chịu trảm quyết một nơi.

Ðức Thánh Cha Piô X đã tôn phong hai ngài lên bậc Chân Phước ngày 02/5/1909.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


 


Back to Home