Ngày 25 Tháng Ba

Lễ Truyền Tin

 

Ðúng chín tháng trước lễ Giáng Sinh, phụng vụ hôm nay mừng kính Mầu Nhiệm xuống thế của Con Một Chúa. Ðược sứ thần Gabrie trình bày chương trình của Thiên Chúa, Ðức Maria đã khiêm tốn chấp nhận, nhờ đó Ngôi Hai đã nhập thể làm người và ở giữa chúng ta.

Khi suy niệm về hai chữ "Xin vâng" của Ðức Maria, các giáo hữu thời xưa đã quen tuyên xưng Ðức Mẹ là "Evà mới". Chính sự bất tuân của Evà thứ nhất đã khiến chúng ta phải chết, thì sự ưng thuận của Ðức Maria đã làm cho Ngài trở nên Mẹ của một dòng dõi mới, vì Ngài đã ban cho chúng ta chính Chúa Giêsu nguồn mạch sự sống.

Bởi đó mỗi khi đọc kinh truyền tin, chúng ta nhắc lại biến cố trọng đại nhất của lịch sử nhân loại: Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa và lời kinh kính mừng được dâng lên Mẹ, chính là lời ca tụng đẹp nhất mà thiên sứ Gabrie đã dùng để kính chào Mẹ Chúa Trời.

 


Back to Home