Ngày 25 Tháng Giêng

Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở Lại

 

Phaolô tên thật là Saolô, quê ở Tarsê xứ Cilicia, là người Do Thái thuộc chi tộc Benjamin. Nhưng vì gia đình đã nhập tịch Rôma nên ngài cũng là một công dân Rôma. Thuở nhỏ, Saolô rất trung thành với truyền thống cha ông. Ngài là một phần tử hăng say trong nhóm biệt phái và thù ghét các Kitô hữu. Sau khi tham dự vào cuộc ném đá Stêphanô, ngài bắt đầu bách hại Giáo Hội. Với sự chấp thuận của thượng tế Do Thái, ngài xuống Ðamas truy tìm tín hữu. Nhưng trên đường đi, ngài đã bị một luồng sáng bao phủ và vật ngã. Bỗng có tiếng phán: "Saolô, sao ngươi bách hại Ta". Saolô hỏi lại: "Ngươi là ai?". "Ta là Giêsu mà ngươi đang tìm bắt". Và Saolô đã quy thuận: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?".

Anania, một môn đệ của Chúa đã đến gặp ngài tại Ðamas. Mắt ngài được sáng và ngài đã nhận lãnh Phép Rửa. Từ đó cuộc đời ngài đổi mới. Ngài nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Với tên gọi Phaolô, ngài đã rảo gót khắp nơi để loan truyền ơn cứu độ, xứng đáng với tước hiệu tông đồ dân ngoại.

 


Back to Home