Thánh Phêrô Ðoàn Văn Vân, Thầy Giảng 

(+ 1857)

 

Thánh Phêrô Ðoàn Văn Vân sinh năm 1780 tại làng Kẻ Bói tỉnh Hà Nam. Khi còn bé đã dâng mình cho Chúa vào sống trong Chủng Viện. Ðến năm 25 tuổi, thầy tình nguyện sống ở bậc kẻ giảng chuyên lo công việc truyền giáo bên cạnh các linh mục. Vì thầy rất chăm chỉ làm việc, sống đạo hạnh, nghèo khó nên Bề Trên giao cho thầy chức vụ quản lý, trông coi mọi việc trong xứ Bầu Nọ, tỉnh Sơn Tây.

Dưới thời vua Tự Ðức cấm đạo, ngài bị bắt và bị tố cáo là đạo trưởng, nhưng ngài đã khiêm nhường khai mình chỉ là thầy giảng chuyên lo giúp đỡ các linh mục. Cho dù bị các quan dụ dỗ và hành hạ, ngài quyết một mực giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa và ước mong được phúc tử đạo. Do đó, ngài bị án trảm quyết và lý hình đã chém đầu ngài tại Sơn Tây ngày 25/5/1857, hưởng thọ 77 tuổi. Xác ngài được an táng tại họ Bách Lộc.

Ngày 02/5/1909, Ðức Thánh Cha Piô X đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


 


Back to Home