Ngày 24 Tháng Tư

Thánh Fiđêlê Ðệ Sigmaringa Tử Ðạo (1577-1622)

 

Tên thật của ngài là Marc Rey, con của một gia đình đạo đức, sinh năm 1577 tại Sigmaringa. Lớn lên ngài theo học triết lý ở Fribourg. Ngài đã được tặng danh hiệu là triết gia Công Giáo. Ngài cũng chuyên về luật. Sau với ơn Chúa thúc đẩy, ngài đã chọn dòng Phanxicô để tận hiến cho Chúa. Ngài đã học thần học và thụ phong linh mục vài năm sau đó.

Sống khó khăn là một trong những điều ngài cố gắng thực hiện. Ngài đã dâng tất cả tài sản của mình cho quỹ trợ cấp giáo sĩ. Ngoài ra, ngài còn có lòng sùng kính Ðức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt. Theo ngài, đó là phương thế hữu hiệu để tiến tới con đường nhân đức và là thần dược để chữa tính ươn hèn.
Với lòng mến Chúa sốt sắng, ngài ra sức giảng dạy, khuyên bảo sửa trị mọi người. Càng lo lắng đến linh hồn kẻ khác, ngài càng để ý đến phần rỗi riêng của mình. Ngài sống giữa các tu sĩ, lấy đức khiêm nhường, lòng nhân hậu, đời sống thầm lặng và nhiệm nhặt để thúc giục mọi người nên thánh.

Ðang khi đó, các bè rối vẫn hoành hành ác liệt, gieo rắc nhiều điều lầm lạc tại nhiều nơi, nhất là Grisons. Ngài được phái đến để phục hưng lại đức tin Công Giáo. Kết quả là ngài đã làm cho nhiều người trong các bè rối trở lại. Ðiều đó làm cho một số kẻ cuồng tín trong các bè rối tức giận. Họ âm mưu sát hại ngài.

Ngày 24/4/1622, trong một ngôi thánh đường tại Sévis, ngài đã bị đánh đập tàn nhẫn và bị giết chết. Ðể thưởng công ngài, Chúa đã làm nhiều phép lạ chứng tỏ sự thánh thiện của ngài. Ðức Giáo Hoàng Benoit XIV đã phong ngài lên bậc Hiển Thánh để làm tấm gương sáng ngời cho Hội Thánh soi chung.

 


Back to Home