Ngày 23 Tháng Ba

Thánh Turibiô Mongrôvêjô, Giám Mục (1538-1606)

 

Thánh Turibiô sinh tại Léon năm 1538. Ngài được vua Philippine II tín nhiệm nên mặc dù còn là giáo dân, ngài đã được gọi thụ phong Giám Mục cai quản giáo phận Lima vào năm 1581. Vừa đặt chân tới miền đất Pérou xa lạ, ngài vô cùng xúc động trước những tệ đoan gặp phải, nhất là việc người Âu Châu đàn áp dân bản xứ và sự sa đọa của hàng giáo sĩ. Ngài bắt đầu thăm viếng giáo phận, chuyên tâm cầu nguyện, ăn chay và hãm mình. Cuộc thăm viếng lần thứ nhất kéo dài 5 năm, vì giáo phận ngài chạy dài tới 500 cây số dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Ngài đã chết giữa cuộc hành trình thứ ba vào ngày 23/3/1606.

Lúc còn tại chức, ngài đã triệu tập nhiều hội đồng giáo phận và thiết lập nhiều cơ sở Công Giáo. Hơn nữa, ngài còn mạnh tay trong việc bài trừ những tệ đoan trong khu vực trách nhiệm.

Cuộc sống thánh thiện và cầu nguyện đã là đường đưa ngài về cùng Chúa, Ðấng mà ngài đã hy sinh trót đời để phụng sự.

 


Back to Home