Ngày 23 Tháng Hai

Thánh Pôlygarpô, Giám Mục Tử Ðạo (+ 155)

 

Thánh Pôlycarpô mở mắt chào đời năm 70 dưới triều Vespasianô. Ngài trở lại đạo ngay từ nhỏ và là môn đệ thân tín của Thánh Gioan tông đồ và được thánh Gioan phong làm Giám Mục thành Smyrne.

Nhân dịp bàn luận về việc ấn định cách thức cử hành lễ Phục Sinh, thánh nhân đã đi Rôma dưới thời hoàng đế Antonin le Pieux... Chính vì ngài đã dẫn những người theo lạc giáo Marcion và Valentin về với đàn chiên Chúa nên ngài bị nhiều người căm thù và ghét bỏ.

Ít lâu sau dưới triều Marc Antonin và Lucius Aurélius Commode, cuộc bách hại thứ tư (tính từ Néron) nổi dậy. Ngài bị bắt và bị ném vào lửa tại Smyrne.

Nguyện xin thánh Pôlycarpô cầu bầu cho chúng ta biết trung thành giữ gìn đức tin Công Giáo và biết chịu đựng những sự khó Chúa gửi đến hầu thánh hóa mình và thánh hóa những người chung quanh chúng ta.

 


Back to Home