Ngày 22 Tháng Sáu

Thánh Paulinô, Giám Mục Thành Nole 

(353-431)

 

Thánh Paulinô sinh tại Bordeaux nước Pháp năm 353 trong một gia đình quyền thế. Năm 378, ngài được cử làm lãnh sự ở Rôma và kết bạn với Thérèse. Mặc dù là người giàu có, nhưng sau khi đã chịu phép Rửa Tội vào năm 389, ngài đã bán tất cả của cải để phân phát cho người nghèo khó. Ngài viết: "Tôi sẵn sàng mua lấy niềm hy vọng Nước Trời bằng mọi của cải trần gian". Dứt bỏ mọi liên hệ phiền toái, tổ ấm gia đình, ngài sống hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, nhất là sau khi đứa con độc nhất của ngài qua đời. Ngài sang Tây Ban Nha để tu thân và thụ phong linh mục ở đây.

Khi trở về quê hương, ngài đã xây cất một nhà dòng cạnh mồ thánh Fêlicita. Ngài và các bạn sống một cuộc sống khổ hạnh. Nhân đức ngài được đồn thổi khắp nơi. Ngài được phong làm Giám Mục coi sóc giáo phận Nole năm 409. Hai mươi năm trường chu toàn chức vụ, ngài đã chăn dắt dân Chúa với tấm lòng nhân hậu, nêu cao ánh sáng luân lý trước kẻ ngoại và sống một cuộc đời đầy bác ái. Khi quân Goths chiếm đóng và bắt nhiều người làm nô lệ, nhà dòng tan rã, ngài bán tất cả gia sản để nuôi người nghèo và mua chuộc kẻ nô lệ. Nhưng khi quân Vandales tiến đến, ngài không còn gì để cho, nên đã hy sinh đi làm nô lệ thay cho con trai của một bà góa và được đưa sang Phi Châu. Cuối cùng, nhờ ơn Chúa, ngài được trao trả tự do, trở về Nole và an nghỉ trong Chúa năm 431.Back to Home