Thánh Tôma More Tử Ðạo 

(1478-1525)

 

Thánh Tôma More sinh tại Luân Ðôn năm 1478. Ngài được gửi đi giúp việc cho Ðức Giám Mục Morton. Năm 14 tuổi, ngài trở lại Oxford và tiếp tục việc học. Hai năm sau, cha ngài gọi về quê nhà và kèm riêng cho ngành luật. Trong khoảng thời gian đó, ngài sống tiết hạnh và hãm mình như một thầy dòng. Một ngày kia, ngài chợt muốn xin gia nhập đạo, nhưng ý tưởng đó vụt tắt và mùa xuân năm 1505, ngài đã bắt đầu cuộc sống đôi bạn. Tuy nhiên ngài vẫn duy trì nếp sống đạo đức và trở thành một người chính thống gương mẫu. Sau khi được vinh thăng đến bậc tướng, ngài bị nhiều người mua chuộc. Mặc dù với bao nhiều lời quyến rũ, ngài vẫn cức lực phản đối cuộc hôn nhân giữa vua Henri VIII với cô Anna Bolen, nhất quyết không gia nhập Anh giáo ly khai. Ngài từ chối chức vụ Tổng Giám Mục của Anh giáo. Nhà vua qúa thất vọng bực tức, bắt giam ngài trong một nhà tù ở Luân Ðôn. Sau cùng, ngài đã chịu tử đạo ngày 06/7/1525. Khi nghe án tử, ngài mạnh dạn nói những lời này: "Tôi biết lý do tại sao tôi bị kết án, chỉ là vì tôi không ủng hộ, không chấp nhận cuộc hôn nhân bất chính thứ hai của nhà vua. Bỏ cuộc sống đời này, tôi được đi vào cuộc sống mới trong sự quan phòng của Chúa. Xin Chúa nhận lấy tôi, đó là lời cầu xin và là niềm hy vọng của tôi, xin Chúa chúc lành ban ơn cho Ðức Giám Mục Fisher và cải hóa nhà vua. Xin Người hãy nhận lời tôi". Và cuộc đời của thánh Tôma More đã chấm dứt trong sự thánh thiện và vinh quang.Back to Home