Thánh Gioan Fisher, Hồng Y Tử Ðạo 

(+ 1535)

 

Thánh Gioan Fisher, Hồng Y tử đạo thuộc dòng họ bá tước. Ngài thụ giáo tại Cambridge, sau làm giáo sư và khoa trưởng tại đây, đồng thời ngài còn là cha Giải Tội trong hoàng cung. Năm 1504, ngài được đặt làm Giám Mục giáo phận Rochester. Khi vua Henri VIII ngỏ ý muốn kết hôn với Anna Bolen, ngài hết sức ngăn cản và quyết liệt phản đối. Nhưng nhà vua vẫn làm theo ý định của mình. Ðức Giáo Hoàng Clêmentê VII ra vạ rút phép thông công, nhưng nhà vua lại tự phong cho mình là Giáo Chủ Anh giáo. Riêng về phần Ðức Giám Mục Fisher, người ta bắt giam ngài ở Luân Ðôn. Vì lòng nhiệt thành và nhân đức của ngài, Ðức Giáo Hoàng Phaolô III đặt ngài lên chức Hồng Y, đồng thời cũng là dịp để cho nhà vua ăn năn hối lỗi. Nhưng trái lại, vua Henri VIII tuyên bố: "Ðức Giáo Hoàng có gửi mũ Hồng Y nhưng Giám Mục Fisher chẳng còn đầu để mà đội". Ngay sau đó, ngài bị kết án tử hình. Ngài bằng lòng chấp nhận và cảm thấy yên lòng vì đã chu toàn bổn phận Chúa đã trao phó. Bước lên đoạn đầu đài, ngài cất cao bài Te Deum để tạ ơn Chúa. Trong khi hoan hỉ với niềm cứu thoát của Chúa, đầu ngài rơi xuống dưới lưỡi gươm của tên đao phủ. Ngài vĩnh viễn ra đi ngày 22/6/1535.Back to Home