Ngày 20 Tháng Chín

Thánh Gioan Charles Tân (Cornay), Linh Mục 

(+ 1837)

 

Cố Tân tên thật là Gioan Charles Cornay, sinh ngày 27/02/1809 tại Loudum, địa phận Poitiers, thời Napoléon đệ I. Cha ngài là một thương gia và làm thị trưởng tại Mouterre Silly. Lúc nhỏ, Gioan được gửi học tại trường các Cha dòng Tên, rồi được gửi vào Chủng Viện tại Poitiers. Năm 1830, Gioan bày tỏ cho cha mẹ ý nguyện truyền giáo của mình. Lúc đầu bị phản đối, nhưng ngài cũng được gia nhập Chủng Viện truyền giáo tại Ba Lê. Rời Bordeaux vào ngày 17/9/1831, ngài tới Ma Cao vào tháng 3/1832. Ban đầu, ngài được chỉ định truyền giáo tại miền Trung Trung Hoa, nhưng thời thế thay đổi đã đưa ngài đến Bắc Việt. Thời kỳ đó, cuộc cấm đạo dưới triều Minh Mạng đã bắt đầu, ngài phải sống cơ cực vì trốn tránh. Ngày 28/4/1834, ngài thụ phong linh mục, nhưng sau đó bị bệnh, hầu như không thể làm việc được nữa. Bề Trên gọi ngài trở về Pháp để chữa trị, nhưng ngài đã trả lời: "Con quý chuộng những khổ cực ở đây hơn là được sức khỏe tại Pháp". Ngày 20/6/1837, ngài bị bắt tại Bầu Nọ và bị giải về Tây Sơn. Ba tháng sau, ngày 20/9/1837, ngài bị xử lăng trì, đầu bị bêu cao ba ngày rồi bị ném xuống sông.

Ngày 27/5/1900, Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn phong ngài lên hàng Chân Phước.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home