Ngày 20 Tháng Bảy


Thánh Giuse An (Diaz Sanjurjo)

Giám Mục (+ 1857)

 

Ðức Cha Giuse An (Diaz Sanjurjo) là vị tử đạo đầu tiên của địa phận Trung (Trung Bộ Bắc Kỳ), nay là địa phận Bùi Chu.

Ngài sinh năm 1818, gần Lugo, Tây Ban Nha. Sau khi mãn Tiểu Chủng Viện và tốt nghiệp ở đại học Compostello, ngài nhập dòng Anh Em Thuyết Giáo với ước vọng trở thành một nhà truyền giáo. Giuse An mặc áo dòng tại Ocana ngày 23/9/1842 và thụ phong linh mục ngày 23/3/1844. Ngài cùng với năm tu sĩ khác vâng lệnh Bề Trên, vượt biển tới Phi Luật Tân. Tại thủ đô Manila, ngài giữ chức vụ giáo sư văn chương ở đại học mãi tới đầu năm 1845. Sau đó, ngài nhận lệnh qua Việt Nam, và đến Bắc Kỳ vào ngày lễ Phục Sinh năm 1845.

Ngài được giao nhiệm vụ giám đốc Chủng Viện ở Lục Thủy, và năm 1849 được chỉ định làm trợ tá cho Ðức Cha Marti, Giám Mục địa phận Trung. Ba năm sau (1852), ngài lên kế vị Ðức Cha Marti, và đặt tòa Giám Mục tại Bùi Chu. Trong khoảng thời gian này, vì thiên tai, đói khổ và dịch tễ, vua Tự Ðức phải ngưng việc cấm đạo ở miền Bắc. Ðến tháng 9/1855, sóng gió lại nổi lên và cuộc bách đạo ngày càng thêm dữ dội. Vào năm 1857, vì muốn được nhà vua thưởng công, một vị quan, mới được bổ nhiệm về Bùi Chu, đã cho quân lính bao vây bắt Ðức Giám Mục, tước đoạt Thánh Giá cùng nhẫn đeo của ngài, rồi tống ngục. Ðức Cha Giuse An bị xử trảm ngày 20/7/1857.

Ngày 29/4/1951, Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn ngài lên bậc Chân Phước cùng với 24 bạn tử đạo cũng thuộc địa phận Trung.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


Back to Home